Ex-kankerpatiënten sinds kort gelijke toegang tot schuldsaldoverzekering

3 maart 2020
Discriminatiegrond: Andere gronden

Sinds begin februari is het voor ex-kankerpatiënten gemakkelijker om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Verzekeringsmaatschappijen zijn sindsdien verplicht om tien jaar na de genezingsverklaring geen rekening meer te houden met een kankerverleden. Een opluchting voor ex-patiënten, die vaak op drempels botsten als ze een verzekering wilden afsluiten. Ook Unia juicht de beslissing toe, maar vraagt ook aandacht voor de chronische ziektes die voorlopig uit de boot vallen.

Is iemand al tien jaar succesvol genezen van kanker? Dan mag een verzekeringsmaatschappij sinds 1 februari geen rekening meer houden met dit ziekteverleden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Bovendien werd er een referentierooster opgesteld dat vanaf 1 april zal toegepast worden. Daarin worden een aantal chronische ziektes opgenomen en wordt voor bepaalde kankeraandoeningen een kortere wachttermijn toegekend. Bij de chronische ziekten staan voorwaarden opgelijst. Die bepalen of een verzekeringsmaatschappij een begrensde bijpremie mag vragen of net geen rekening mag houden met de ziekte bij het toekennen van de verzekering. Het systeem zal tweejaarlijks geëvalueerd worden.

Stap in de goede richting

Goed nieuws, vindt Unia. Met deze wet worden er stappen gezet naar een gelijke behandeling van personen die een ziekteverleden hebben of een chronische ziekte hebben die onder controle is. Al betreuren we het dat de verzekeringsnemers de aandoening nog steeds moeten vermelden op hun aanvraag.

Tweede stap: diabetes type 1 en psychische aandoeningen

Bovendien zien we in de praktijk van onze dossiers dat andere chronische ziekten voorlopig uit de boot vallen. We denken voornamelijk aan diabetes type 1 en psychische aandoeningen, waar we nog steeds weigeringen of hoge bijpremies voor aangerekend zien. Nochtans kan deze groep mensen, bij een beoordeling op individuele basis, een vergelijkbaar risico als  een referentiegroep zonder deze aandoening of medisch verleden hebben.

Mensen met diabetes type 1 of psychische aandoeningen moeten het daardoor nog steeds individueel aanvechten als een verzekeringsmaatschappij hen weigert of een bijpremie vraagt. Unia moedigt de minister van Economie en Consumentenzaken dan ook aan om verder initiatief te nemen, zodat ook hiervoor een kader geschetst wordt en deze groep gelijk behandeld wordt.

Vergelijkbare artikels