Verzekering geweigerd vanwege iemands gezondheidstoestand

27 januari 2014

Een man kreeg vanwege zijn gezondheidstoestand geen schuldsaldoverzekering. Hij wilde die verzekering afsluiten om een krediet van 17.000 euro met een looptijd van 5 jaar te dekken. Gezien het relatief lage bedrag, de korte looptijd en het positieve verslag van de geneesheer-specialist, oordeelde het Interfederaal Gelijkekansencentrum dat de weigering buitensporig was. Het nam contact op met de verzekeringsmaatschappij, die het dossier herbekeek en een contract voorstelde met een licht hogere premie.

Eerder had dezelfde verzekeraar de echtgenote van de man onmiddellijk aanvaard, maar haar wel gevraagd een extra premie te betalen. Het Centrum oordeelde dat die premie onvoldoende gemotiveerd was. De verzekeraar bekeek ook haar dossier opnieuw en verlaagde de premie.