Haatboodschappen op Facebook: tot waar geldt de vrijheid van meningsuiting?

21 september 2012
Discriminatiegrond: Racisme

“Aan argumenten met het moslim-ongedierte maak ik me al lang niet meer moe. We moeten ons voorbereiden op het uitroeien van die achterlijke, door inteelt verwekte, psychopaten.”
“Moslimverkrachters zijn op komst, bescherm onze kinderen, please fight Islam for me.”
“Lelijke hond (…) Ik ga u komen bombarderen; ik weet waar dat ge woont wacht maar af één van deze dagen zult ge zien.”
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de haatboodschappen die circuleren op racistische Facebookpagina’s.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding trekt aan de alarmbel sinds het meldingen ontvangt van verontruste burgers die er willekeurig uitgescholden en zelfs bedreigd worden. Na onderzoek van deze dossiers legt het Centrum klacht neer tegen drie Facebookpagina’s, m.n. Fans van Allah, Hoe schijt ik op moslims en ’t is altijd iets met de islam.

Bovenstaande citaten geven een beeld van het discours dat heerst op deze racistische Facebookpagina’s die onder het mom van ‘humor’ de islam en moslims viseren. “De afgelopen maanden ontving het Centrum meldingen van personen die zonder enige aanleiding geviseerd werden op racistische Facebookpagina’s. Hun foto werd van het internet geplukt, ze kregen valse citaten in de mond gelegd, … waarop een heel haatdiscours van verbaal geweld en bedreigingen volgt”, legt Jozef De Witte, directeur van het Centrum, uit.” Op die pagina’s wordt uitdrukkelijk de confrontatie met moslims opgezocht en ook in de reacties wordt herhaaldelijk aangezet tot haat en geweld. Dat heeft het Centrum vastgesteld en blijkt ook uit de reportage van het VRT-programma Koppen. Het is deze tendens van escalatie van het aanzetten tot haat en geweld met uiteindelijk de bereidheid om in real life het conflict te beslechten, die het Centrum zorgen baart.

Ter herinnering, het Centrum draagt de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, zelfs als het gaat om woorden “die schokken, verontrusten en zelfs kwetsen”, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt. “In principe mag je alles zeggen of schrijven, zolang je woorden niet doelbewust aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Het Centrum is geen gedachtepolitie en zal ook niet optreden tegen spottende uitlatingen tegenover de islam. Maar woorden die daden worden en die oproepen tot haat, geweld of discriminatie en waarmee de auteur de intentie heeft om verder te gaan dan ‘louter’ te beschimpen, zijn niet alleen onaanvaardbaar maar ook bij wet verboden, ongeacht het individu of de bevolkingsgroep die daarbij geviseerd wordt”, verduidelijkt De Witte.

“Op deze pagina’s gaat het om georganiseerde expliciete bedreigingen. We hebben meermaals tevergeefs contact opgenomen met de moderators van de Facebookpagina’s in kwestie over het racistisch en xenofoob discours op hun pagina’s. In sommige gevallen was het onmogelijk om de moderatoren te bereiken omdat ze volstrekt anoniem optreden. Deze tendens moet een halt toegeroepen worden. Het Centrum zal het dan ook niet nalaten op te treden tegen ieder haatmisdrijf of het nu gaat om een dergelijk islamofoob discours als haatboodschappen tegenover niet-moslims, zoals we in het verleden al tegen Sharia4Belgium klacht neerlegden ”, besluit De Witte.

Sinds 2006 ontvangt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opmerkelijk meer meldingen over cyberhate op het internet. In 2009 steeg het aantal meldingen zelfs tot meer dan 500. Sinds 2010 stabiliseert deze tendens zich, maar ziet het Centrum wel een stijging van het aantal cyberhate-dossiers over Facebook.