Rechter veroordeelt voetbalsupporter wegens uitingen van antisemitisme

25 november 2020
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

Antisemitische uitspraken op Facebook over een nakende voetbalmatch zijn door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld als het verspreiden van denkbeelden gegrond op ras-superioriteit of rassenhaat en het aanzetten tot haat of geweld.  

“Antisemitisme blijft een probleem”, stelt Els Keytsman, directeur van Unia. “Wij nemen feiten van deze aard ernstig. We openden dan ook een dossier hierover en stelden ons burgerlijke partij. Er kan in de voetbalsport geen plaats zijn voor antisemitisme, racisme of andere uitingen van discriminatie”.  

De dag voor de match had de veroordeelde, een supporter en voorzitter van de supportersvereniging van Beerschot Wilrijk, via Facebook opgeroepen om een omstreden lied te zingen. Onder zijn Facebook-bericht werden enkele haatdragende reacties tegenover Joden gepost. Deze reacties gingen over Hitler, het ‘jagen op joden’ en de holocaust. De feiten zijn ernstig. Ze getuigden volgens de rechter van een gebrek aan verantwoordelijkheid als voorzitter van een supportersvereniging en gaan in tegen een tolerante maatschappij, dragen bij tot het denigreren van een bevolkingsgroep op basis van afkomst.  

De correctionele rechtbank van Antwerpen gaf op 4 november 2020 het signaal dat zulke uitingen van antisemitisme niet door de beugel kunnen. Ze achtte de feiten bewezen en veroordeelde de beklaagde tot een werkstraf van 50 uur.  

De rechter kende aan Unia provisioneel 1 euro toe voor de morele schade. Daarnaast kreeg Unia 100 euro toegekend voor materiële schade.  

Grenzen aan wat kan 

Volgens de rechter zijn uitlatingen zoals die van de beklaagde schadelijk voor het werk van Unia en maken ze extra inspanningen noodzakelijk. De strafzaak over deze feiten en de burgerlijke partijstelling van Unia zetten de doelstellingen van de Antiracismewet in de verf en onderstrepen dat er grenzen zijn aan wat maatschappelijk wel of niet kan. De veroordeelde Beerschotsupporter moet ook 240 euro aan rechtsplegingskosten betalen.  

Een groep supporters van Beerschot Wilrijk bleek bij een voetbalwedstrijd in april 2018 ook al anti-Joodse gezangen zoals: “Wij zijn anti-Joden. We sleuren, we kloppen, we steken ze neer, want wij zijn anti-Joden” te hebben gezongen. Of nog: “Mijn vader was bij de Gestapo, mijn moeder zat bij de SS. Samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best.” In hun supportersvak – het thuisvak – werd destijds een paars spandoek opgehangen met daarop een doorgekruiste Davidster. 

De veroordeelde  was met de feiten uit april 2018 niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd op 31 maart 2018 ook al een proces-verbaal tegen hem opgesteld nadat hij de Hitlergroet had gebracht tijdens de match van Beerschot Wilrijk tegen Eupen. 

Voor Unia waren ook de feiten van april 2018 een treffend voorbeeld van antisemitisme, met andere woorden van uitingen die de Joodse gemeenschap of mensen met een Joodse achtergrond viseren. 

Vergelijkbare artikels

16 september 2022

Bevestiging in hoger beroep voor eerste Belgische veroordeling van online haatzaaiende memes

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt de veroordeling van een vrouw die racistische en antisemitische video's en memes op sociale media plaatste. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een periode van drie jaar en een geldboete van 320 euro, en een begeleid bezoek een de Kazerne Dossin. Het was de eerste keer in België dat haatzaaiende memes veroordeeld werden. Deze beslissing is dan ook een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen online haatspraak.