Hate speech: Europese gedragsregels met socialemediabedrijven

3 juni 2016
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

De Europese Commissie heeft samen met Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft een gedragscode opgesteld om hate speech aan te pakken. De techbedrijven moeten een procedure ontwikkelen waarmee zij ‘de meeste meldingen over hate speech in minder dan 24 uur onderzoeken’ en eventueel die berichten verwijderen.

De bedrijven moeten het maatschappelijk middenveld helpen beoordelen of bepaalde berichten aanzetten tot haat of geweld. Na het ontvangen van meldingen over een haatdragend bericht zullen de meesten daarvan na een onderzoek binnen 24 uur worden verwijderd. In de gedragsregels staat ook dat het personeel van de techbedrijven hiervoor een opleiding krijgen.

Voor Unia is dit een belangrijke stap. De vrijheid van meningsuiting blijft verzekerd, binnen de wettelijke grenzen die aanzetten tot haat of oproepen tot geweld en het ontkennen van de Holocaust verbieden.

In 2015 opende Unia 109 dossiers over discriminatie of het aanzetten tot haat via Facebook. In 2010 telden we er 25.

Unia zat al rond de tafel met de socialemediabedrijven om aan de hand van de antidiscrimatie- en antiracismewet de strijd tegen haatzaaierij aan te pakken. ‘We zijn trusted partner van Twitter en hebben een directe relatie met Facebook. Dat wil zeggen dat we een bevoorrechte status hebben als we meldingen doorgeven. Die relatie moet duidelijk nog vorm krijgen en kan verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat deze gedragscode onze positie tegenover de sociale media kan versterken’, stelt Els Keytsman, directeur van Unia.

Er is ook kritiek op de gedragsregels. Verschillende organisaties wijzen op het gebrek aan duidelijkheid over de rapportageprocedure, ze zeggen dat het beleid om hate speech aan te pakken niet rechtlijnig is en onderstrepen dat het modereren niet altijd even sterk is.

‘We begrijpen de kritiek over de onduidelijkheid en kwaliteit van de moderator. Er zou een duidelijk kader moeten komen waaruit blijkt waarom sommige berichten verwijderd worden en andere niet. Zo kunnen we nagaan in welke mate een verwijdering overeenkomt met de wetten van de Europese lidstaten,' zegt Keytsman nog.

De Europese Commissie heeft samen met Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft een gedragscode opgesteld om hate speech aan te pakken. De techbedrijven moeten een procedure ontwikkelen waarmee zij ‘de meeste meldingen over hate speech in minder dan 24 uur onderzoeken’ en eventueel die berichten verwijderen.

Vergelijkbare artikels

16 september 2022

Bevestiging in hoger beroep voor eerste Belgische veroordeling van online haatzaaiende memes

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt de veroordeling van een vrouw die racistische en antisemitische video's en memes op sociale media plaatste. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een periode van drie jaar en een geldboete van 320 euro, en een begeleid bezoek een de Kazerne Dossin. Het was de eerste keer in België dat haatzaaiende memes veroordeeld werden. Deze beslissing is dan ook een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen online haatspraak.