‘Het deksel en de beerput’: tijd voor een plan tegen racisme

18 december 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

De aangrijpende tekst ‘Ik ben het beu’ van Dalilla Hermans roept veel verontwaardiging op. Na het graffiti-incident bij journalist Peter Verlinden, de getuigenis van Ted Bwatu, die wegens racisme uit Antwerpen vertrok, en het verhaal over de blanke taxichauffeurs, krijgen we nu een blik in het leven van een doodgewone Vlaamse vrouw. Met een donkere huidskleur.

Achter de moedige getuigenissen die verschijnen zitten duizenden verhalen van mensen wier stem we niet te horen krijgen in de media. In het onderwijs, op de woningmarkt of bij het zoeken naar een geschikte job: in alle sectoren komen zij dagelijks met racisme en discriminatie in aanraking. Het zijn vaak pijnlijke verhalen die mensen hun leven lang met zich meedragen. Het is de opdracht van het Interfederaal Gelijkekansencentrum om in die situaties te bemiddelen en te zoeken naar een oplossing. Dat doen we in concrete gevallen en op vraag van melders, en we zetten onze expertise ook om in voorstellen voor het beleid.

In ons recentste ‘Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit’ hebben we niet toevallig gepleit voor een actieplan tegen racisme. Beleidsmakers moeten daar duidelijkheid over scheppen. Gedaan met het oogluikend toelaten van racisme, in de hoop dat het wel vanzelf zal weggaan. Het Centrum vraagt een overtuigend signaal voor een actieplan dat radicaal inzet op de strijd tegen racisme en discriminatie. Een plan met zowel een preventief als een repressief luik is meer dan ooit nodig.

We moeten vandaag, op de Internationale Dag van de Migrant, beseffen dat onze samenleving superdivers is en zal blijven. Het is tijd – met de woorden van Dalilla – dat beleidsmakers, media en de goegemeente van welwillende burgers die maatschappij willen aanvaarden en omarmen. De vele reacties en steunbetuigingen voor haar oproep tonen dat er een breed draagvlak bestaat voor de strijd tegen racisme en discriminatie. Tijd dat elke overheid in dit land en de hele samenleving daar een prioriteit van maakt. 

Foto: France Dubois