Racistische aanval op jonge vuilnisophaler: terecht veroordeeld

8 juni 2022
Actiedomein: SamenlevingWerk
Discriminatiegrond: Racisme

De correctionele rechtbank van Dinant heeft de aanvaller van een jonge vuilnisophaler van Afrikaanse origine veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een boete van 800 euro wegens slagen en verwondingen met als verzwarende omstandigheid racistische motieven. "Unia was burgerlijke partij in deze zaak en wij zijn blij dat deze racistische en gratuite aanval is bestraft," zegt Unia-directeur Els Keytsman.

In november 2020 was een jonge vuilnisophaler met zijn collega in Bouvignes (Dinant) de ochtendronde aan het doen. De verdachte reed achter de vuilniswagen en werd ongeduldig. Hij begon de jonge arbeider te beledigen: "Vuile zwarte, vuile neger, ga terug naar je land". Toen de jongeman naar de auto toeging om te begrijpen waarom hij werd beledigd, stapte de verdachte uit en begon hij de jongeman agressief te slagen. Hij sloeg ook de  andere man die zijn jongere collega wilde helpen om de agressor terug in zijn auto te duwen. Terwijl de dader wegreed, riep hij opnieuw: "Neger, jij bent gemaakt om vuil op te rapen, en jij bent zelf vuil". De jongeman kon enkele dagen niet werken. Met name dankzij de getuigenverklaringen heeft de rechtbank het gratuite en racistische karakter van deze agressie kunnen bevestigen.

Volgens Unia illustreert dit geval het alledaags racisme waarmee mensen van buitenlandse herkomst in hun dagelijks leven worden geconfronteerd, of zij nu gewoon hun werk doen of wanneer zij zich in de openbare ruimte bevinden. 

In 2021 registreerde Unia 1.052 gevallen op basis van de zogenaamde ‘raciale’ criteria. In 21% van die dossiers was er sprake van geweld, zoals in dit geval. Unia is verheugd dat dit soort agressie niet onbestraft blijft door de rechter.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.