Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei): Acties Unia-contactpunten

13 mei 2016
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Gentenaars gaan op 20 mei de straat op ter nagedachtenis van Ihsane Jarfi, de 32 jarige man die in 2012 het dodelijk slachtoffer werd van homofoob geweld. Unia Regio Gent stapt mee in de mars. Daarnaast voerde Unia deze week in de provincie West-Vlaanderen en op zes andere plekken campagne tegen homofobie. 

In de zaak van de moord op Jarfi was Unia burgerlijke partij.Daarmee wou het laten erkennen dat de beschuldigden gedreven waren door haat, misprijzen of vijandigheid jegens het slachtoffer, met name vanwege zijn seksuele geaardheid.

Dat op 20 mei Hassan Jarfi, vader van, vooraan loopt in de Gentse herdenkingsmars van zijn zoon is een belangrijk signaal van verdraagzaamheid en tolerantie. Op het thema superdiversiteit en holebi's gaat Unia Gent die dag dieper in tijdens het congres Pride & Privilege.

Andere acties

De contactpunten van Unia in Genk en Mechelen zetten ook de schouders onder andere acties. Unia Mechelen verdeelt mee regenboogbuttons en Unia Genk organiseert samen met de stad een hele week tegen homofobie en transfobie.

Eerder deze week (17 mei) hingen er in het provinciehuis Boeverbos te Brugge ongeveer 200 ballonnen met vooroordelen die doorprikt worden door West-Vlamingen. Zo wordt er een duidelijk symbolisch signaal gegeven.

Meld homofobie

Elke melding van homofobie wordt door de Unia-medewerkers ernstig genomen. ‘Als een lesbische vrouw gepest wordt door haar buur omwille van haar seksuele oriëntatie, dan klaart het lokale contactpunt van Unia uit welke stappen er gezet kunnen worden. In eerste instantie willen we dan rond de tafel zitten met alle partijen,’ klinkt het.

Naast de provincie West-Vlaanderen werd de ballonnencampagne ook op kleinere schaal gevoerd in Antwerpen, Turnhout, Leuven, Sint-Niklaas, Mechelen en Gent. De boodschap is telkens dezelfde: met vooroordelen kom je nergens, samen gaan we vooruit.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.

27 oktober 2023

[Opinie] EVRAS: elke jongere heeft recht op een veilige schoolomgeving en op seksuele opvoeding

Al een tijdje neemt het protest tegen EVRAS (afkorting voor ‘Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle’) alarmerende vormen aan. Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en de Franstalige kinderrechtencommissaris (verder de Délégué général aux droits de l'enfant of DGDE genoemd) luiden de noodklok over de risico’s die de desinformatie rond EVRAS met zich meebrengt.