Kettingmail over Imam Bouziane niet verspreid door Binnenlandse Zaken

26 maart 2010
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum ontvangt de afgelopen weken opnieuw heel wat meldingen over de kettingmail Bouziane. Het gaat om een variant op de voormalige versie, dit keer lijkt het alsof de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het bericht aan de burgers verstuurt. Volgens de informatie in de mail rijft “de familie Bouziane” uit België maandelijks een gigantisch bedrag aan sociale uitkeringen binnen.

Het Centrum is door Binnenlandse Zaken gecontacteerd omdat ze heel verveeld zitten met deze zaak. De FOD Binnenlandse Zaken doet dan ook afstand van de inhoud van de kettingmail. De medewerker van Binnenlandse Zaken die in de kettingmail vernoemd wordt, heeft reeds in 2008 klacht neergelegd tegen onbekenden bij de politie. Binnenlandse Zaken betreurt de verspreiding van de kettingmail en vindt dat deze mail het imago van de FOD Binnenlanse Zaken en diens ambtenaren ernstig schaadt.

Het Centrum heeft de brief in het verleden reeds uitvoerig geanalyseerd en kon achterhalen dat de kettingmail afkomstig is uit Frankrijk en dus geen betrekking heeft op de Belgische situatie. Wie de auteur is van deze kettingmail, of wie de vertaling heeft gemaakt en doorgestuurd, hebben we niet kunnen achterhalen. Het lijkt erop dat de gegevens van Binnenlandse Zaken valselijk werden toegevoegd om de boodschap nog geloofwaardiger te doen overkomen. Ook het Centrum heeft deze kettingmail reeds gemeld aan het parket.

In de brief wordt via een ogenschijnlijk objectieve berekening, weergegeven hoeveel de familie Bouziane maandelijks aan sociale uitkeringen ontvangt. De kettingmail beoogt deze familie - en bij uitbreiding de moslimgemeenschap in België – te beschuldigen van profitariaat.

De volledige analyse van de kettingmail kunt u hier lezen


 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.