Launch Blood and Honour Wallonië : een strafbare bijeenkomst

30 september 2011
Discriminatiegrond: Racisme

Op zaterdag 1 oktober staat in Charleroi de officiële launch gepland van de Waalse divisie van Blood & Honour, een neonazistische groepering. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding volgt – ondermeer als burgerlijke partij- al jaren dergelijke dossiers op. Op de vooravond van dit ‘evenement’, pleit het Centrum ervoor dat politie en justitie de nodige vaststellingen ter plekke zullen doen. “Dergelijke vaststellingen zijn van cruciaal belang om te kunnen komen tot een effectieve veroordeling”, aldus Jozef De Witte, Directeur van het Centrum.

De Vlaamse Blood and Honour , die al begin jaren negentig werd opgericht, krijgt er zaterdag dus een Waals broertje bij. De Vlaamse divisie werd al zo’n twintig jaar geleden in het leven geroepen, in navolging van de in 1987 opgerichte neonazistische organisatie Blood and Honour door Ian Stuart Donaldson in Engeland . De Vlaamse groep werd midden jaren negentig door de moederorganisatie erkend als formele Blood and Honour divisie en het ziet er naar uit dat ook de Waalse Antenne door Londen zal worden erkend. Opmerkelijk is dat het logo het embleem van de Waalse SS-divisie herneemt.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding volgt al jaren nauwgezet dossiers op rond een aantal racistische groeperingen, waaronder ook de Vlaamse divisie van Blood & Honour.

Een direct gevolg hiervan is de recente veroordeling van drie personen op 9 maart 2011 tot drie maanden gevangenisstraf door de correctionele rechtbank. De drie waren betrokken bij de organisatie van de neonaziconcerten van Blood and Honour Vlaanderen. Twee van de drie kregen uitstel van hun straf. Het Centrum stelde zich burgerlijke partij in deze zaak, en deed hierbij beroep op artikel 22 van de Antiracismewet. Dat artikel stelt dat het strafbaar is om te "behoren tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt in openbare omstandigheden, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verlenen". Deze uitspraak was van belang omdat de correctionele rechtbank van Veurne tot oordeel kwam dat de Antiracismewet dergelijke bijeenkomsten verbiedt.

Wat aanstaande zaterdag betreft, pleit het Centrum ervoor dat - van zodra de locatie bekend is- politie en justitie de nodige vaststellingen ter plekke zullen doen.

"Het zijn namelijk dergelijke vaststellingen die tot een effectieve veroordeling kunnen leiden.” aldus Jozef De Witte. “Onze ervaring heeft ons geleerd dat de mobilisatie van politie, gerechtelijke en lokale autoriteiten een erg doeltreffend middel is. Daarnaast toont het vonnis van 9 maart 2011 aan dat de Antiracismewet een effectief instrument is om medewerking aan dergelijke concerten te vervolgen en te straffen. En dat kan dan weer het nodige afschrikeffect hebben.”