Leerlingen meer dan drie uur per dag in schoolbus

9 maart 2018
Discriminatiegrond: Handicap

In Wallonië zijn 1500 leerlingen meer dan drie uren per dag onderweg naar het buitengewoon onderwijs. Dat probleem kan aangepakt worden wanneer die leerlingen kunnen kiezen voor een school in hun buurt. Daarom pleiten Unia, de Franstalige Kinderrechtencommissaris en de Gezinsbond voor meer inclusief onderwijs. Dat werd besproken op een studiedag waar ouders nogmaals aan de alarmbel trokken.

Het leeuwendeel van de kinderen in kwestie moet voor 7 uur ’s ochtends de deur uit om pas terug thuis te zijn na 18 u ’s avonds. Naast de reistijd hekelen de ouders dat de busbegeleiders geen aangepaste opleiding kregen. Volgens de ouders is de impact op hun kinderen groot: stress, extreme vermoeidheid, verminderde leercapaciteit, een gebrekig sociaal en gezinsleven en een verergering van de handicaps.

De Franstalige kinderrechtencommissaris, Unia en de Gezinsbond willen daarom dat elke school leerlingen met een handicap verwelkomt. Tegelijkertijd beseffen de organisaties dat het buitengewoon onderwijs nog steeds de norm is en dat de weg naar inclusief onderwijs nog lang is. Daarom schuiven de drie organisaties enkele kortetermijnoplossingen naar voren.

Concrete maatregelen

Zo zou per decreet een maximumtijd per traject moeten worden vastgelegd. Daarnaast vragen ze ook naar  kleiner bussen. Hierdoor zijn er minder haltes per rit. Ook willen de drie organisaties dat er een referentiepersoon wordt aangeduid waarbij ouders terecht kunnen met hun vragen en willen ze gratis openbaar vervoer voor ouders die geen gebruik maken van de schoolbus.