Negationistische uitspraken op het internet: auteur veroordeeld

10 juli 2015
Discriminatiegrond: Racisme

Vandaag heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, een man veroordeeld voor een inbreuk op de Antiracismewet en de Negationismewet. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro, hij is voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet, en zijn computer is verbeurdverklaard. 

De veroordeelde, G., die geregeld onder een pseudoniem schreef, publiceerde racistische en negationistische berichten op een website. Daarin hemelde hij de gaskamers uit de Tweede Wereldoorlog op in bewoordingen als deze: ‘Ik wil opnieuw gaskamers zodat walgelijke stinkende Joden ook eens een lekkere douche kunnen gaan nemen. Voor die stinkende joodse huid is er niets beter dan zyklon B. Adolf jij was goed bezig, maar je mocht niet verder doen. Ik zie het liefst stinkende Joden in Dachau, Treblinska (sic) en andere gezondheidsforums, ik blijf erbij: Zyklon B!’

Het maandblad Joods Actueel meldde de uitspraken van G. aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum. ‘Wij hebben daarop een klacht ingediend bij het parket van Mechelen’, zegt Patrick Charlier, directeur van het Centrum. ‘Aan de betrokken website hebben we gevraagd om de berichten van de man te verwijderen, en aan de moderatoren van de website hebben we een vorming gegeven.’

In 2014 registreerde het Centrum 130 gevallen van antisemitisme of negationisme. Daarvan bleef het internet - via websites, blogs en discussiefora, mailverkeer en vooral sociale media – net als de jaren voordien, een belangrijke drager. Patrick Charlier: ‘Het Centrum blijft waakzaam voor de stijging van die vorm van onverdraagzaamheid. Daarom moedigen we de volledige toepassing aan van de Omzendbrief van het College van procureurs-generaal over het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven uit 2013. Daardoor zouden we op een coherente manier discriminatie en haatmisdrijven kunnen vervolgen en de slachtoffers bijstaan.’

‘Als er sprake is van inbreuken op de wet, moet het gerecht antisemitisme veroordelen, net als negationisme’, zegt Patrick Charlier. ‘Maar antisemitisme moet ook moreel en politiek veroordeeld worden. Daartoe werkt het Centrum actief samen met de verschillende betrokken overheden. Tijdens de recente ontmoetingen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben we er nogmaals aan herinnerd dat de strijd tegen antisemitisme één van hun prioriteiten moet blijven.’

Het Centrum zal niet twijfelen om op te blijven treden tegen elk haatmisdrijf, of het nu gaat om een negationistische boodschap of om haatboodschappen tegen een persoon of tegen een religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschap.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.