Nieuwe veroordeling slagen en verwondingen met racistisch motief

10 november 2011
Discriminatiegrond: Racisme

De correctionele rechtbank van Leuven heeft de heer J.S gisteren bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maand en een geldboete van 275 euro voor slagen en verwondingen met racistisch motief. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft zich in deze zaak burgerlijke partij gesteld.

Aanleiding van deze zaak was een banale ruzie tijdens een busrit in de stad Leuven. Tijdens de busrit kwam het tot een woordenwisseling tussen de beklaagde en een vrouw van Somalische nationaliteit. Ter hoogte van het station Leuven kreeg ze een klap op het hoofd en een trap in de rug. Door deze slagen en verwondingen was de vrouw gedurende tien dagen arbeidsongeschikt.

De correctionele rechtbank heeft bevestigd dat het een haatmisdrijf met racistische motieven betreft. Dat betekent dat haat tegen, misprijzen van en vijandigheid wegens de nationale of etnische afstamming van het slachtoffer, één van de drijfveren was voor de gepleegde feiten.

Dat dit het geval was, bleek ondermeer uit de beledigingen op de plaats van de misdaad en waarbij de beklaagde ondermeer verklaarde dat de vrouw in kwestie terug naar haar land moest keren en dat - als ze iets te zeggen had- ze dat maar in het Nederlands moest doen.

“Het Centrum is verheugd met deze uitspraak omdat haatmisdrijven schade berokkenen aan de hele maatschappij.“, aldus Jozef De Witte, directeur van het Centrum. Toch betreurt het Centrum dat de beklaagde niet heeft willen ingaan op het aanbod om de zaak via herstelbemiddeling af te handelen.