Nieuwe wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken

23 december 2022

Het Staatsblad publiceerde deze week de wet van 6 december 2022 IIbis. Deze wet komt tegemoet aan een aantal aanbevelingen van Unia voor een betere toepassing van het strafrecht.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • De discriminerende drijfveer kan een verzwarende factor zijn bij álle misdrijven
  • Er kan sprake zijn van een discriminerende drijfveer wanneer een slachtoffer geviseerd wordt omwille van een vermeend kenmerk (bijvoorbeeld wanneer een heteroseksueel slachtoffer aangevallen wordt omdat de dader denkt dat het slachtoffer homoseksueel of lesbisch is)
  • Ook wanneer het slachtoffer een (vermeende) band heeft met iemand tegenover wie de dader haat, misprijzen of vijandigheid koestert, kan sprake zijn van een haatmisdrijf
  • De beschermde kenmerken worden uitgebreid met zwangerschap, bevalling, het geven van borstvoeding, medisch begeleide voortplanting, ouderschap, zogenaamde geslachtsverandering, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en sociale positie

Veel van de voorgestelde aanpassingen werden reeds eerder geformuleerd door Unia en door de Evaluatiecommissie van de federale antidiscriminatiewetten.

Waakzaamheid geboden

Met het oog op de toekomstige invoering van het nieuwe Strafwetboek blijft Unia echter waakzaam. Unia pleit voor een eenvoudiger en uniform systeem voor het beoordelen van haatmisdrijven met duidelijke consequenties voor de dader. Dit zal bijdragen tot de nodige erkenning voor slachtoffers en een betere opsporing, vervolging en registratie van haatmisdrijven.