Parlementaire vraag Marc Hendrickx (N-VA) m.b.t rapport discriminatie in de sociale huisvesting

7 oktober 2011
Actiedomein: Huisvesting

Op de site van de Standaard verscheen deze middag het bericht over de kritiek van het Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) op een zogenaamd rapport van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. Alleen: het gaat helemaal niet om een rapport van het Centrum maar om een onderzoek van juni 2010 rond diversiteit en discriminatie in de sociale huisvesting in gans België van de Erasmus Hogeschool Brussel met als verantwoordelijke uitgever Prof. Dr. Maarten Loopmans.

Op pagina 47 van dit rapport, (te consulteren op de website van het Centrum, www.diversiteit.be) staat te lezen: “Tijdens het onderzoek werden ook geruchten opgevangen dat sommige sociale huisvestingmaatschappijen via een verbod op schotelantennes of het aanbieden van woningen met open keukens (die moeilijk liggen bij traditionele moslimfamilies door de scheiding van mannen en vrouwen) de bevolkingssamenstelling in bepaalde wijken of gebouwen trachten bij te sturen.”

In een parlementaire vraag legde Marc Hendrickx stukken uit deze paragraaf voor aan Minister Freya Vandenbossche, stellende dat het om een uitspraak van het Centrum ging en bovendien suggererend dat het enkel over het Vlaamse woonbeleid zou gaan, terwijl het onderzoek gans België behandelt.

Het Centrum herhaalt dat het hier niet om een rapport van het Centrum gaat maar om het verslag van een wetenschappelijk onderzoek, en het komt het Centrum niet toe onderzoeksbevindingen te censureren.

De conclusie van de heer Hendrickx dat het Centrum wereldvreemd is en er nood is aan een ‘realistischer’ Centrum, is dan ook allesbehalve gebaseerd op reële feiten.