Personen met epilepsie worden nog altijd gestigmatiseerd

11 februari 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Unia trok naar de rechter om een jonge arbeider te verdedigen die ontslagen werd na een aanval van epilepsie op zijn werk. Een rechtstreekse discriminatie, oordeelde Unia. Samen met de ‘Ligue francophone belge contre l’Epilepsie’ lanceerde Unia de voorlichtingscampagne "Aujourd’hui, osons parler de l’épilepsie": "Durf vandaag eens over epilepsie te praten". 

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een chronische neurologische ziekte die veel voorkomt. Ze is niet besmettelijk en treft mannen, vrouwen en kinderen. 

Er bestaan diverse oorzaken, evoluties en behandelingen voor de ziekte. Wie zich medisch laat behandelen, maakt in twee gevallen op drie geen epileptische aanvallen meer mee. De meeste patiënten hebben ook een heel gewoon leven in familiale kring, op sociaal en beroepsmatig vlak. 

Toch gaat epilepsie nog vaak gepaard met stigmatisering. In een onaangepaste of vijandige omgeving kan de ziekte uitmonden in een handicap. 

Stigmatisering met veel gevolgen

De stigmatisering van personen met epilepsie kan een impact hebben op alle levensaspecten – vrije tijd, onderwijs, tewerkstelling – en op hun gezondheid. Wanneer ze vaak met de vinger worden gewezen, maken ze meer aanvallen van epilepsie mee. Hoe meer epileptische aanvallen, des te meer discriminatie. 

De ‘Ligue francophone belge contre l’Epilepsie’ ontwikkelde een campagne om de vooroordelen te ontkrachten en werkte hierbij samen met Unia. 

Sinds 2009 namen meer dan 100 personen met epilepsie contact op met Unia omdat ze werden gediscrimineerd op grond van hun ziekte. 

  • 40% van de meldingen rond epilepsie, ontvangen door Unia, gaat over het werk; personen met epilepsie vinden niet altijd vlot werk: er wordt geen rekening gehouden met hun aandoening of de ziekte wordt gedramatiseerd; sommige beroepskeuzes worden hen afgeraden; ze worden ontslagen na een aanval van epilepsie; redelijke aanpassingen worden geweigerd. 
  • Op school is de situatie gelijkaardig. Leerlingen met epilepsie krijgen niet altijd redelijke aanpassingen. Soms worden ze uitgesloten voor schoolreizen of stages. Soms worden ze geweigerd door scholen. 
  • Er zijn ook discriminaties op het vlak van huisvesting (veel te veel moeten betalen of geen verzekering krijgen) en diensten (assistentiehonden worden geweigerd op openbaar plaatsen). 

Wat kan je doen wanneer je wordt gediscrimineerd wegens epilepsie?

Meld jouw ervaring bij Unia via dit formulier. Wij kunnen je advies geven, je oriënteren of je helpen om een oplossing te vinden. 

In sommige gevallen stappen we naar de rechter, als de persoon met epilepsie akkoord gaat. In 2018 stelde Unia zich burgerlijke partij in het dossier van een jonge arbeider die op grond van zijn epilepsie was ontslagen bij een maatwerkbedrijf. De werkgever had aanvaard om, overeenkomstig de aanbevelingen van de arts, gedurende minstens vier maanden redelijke aanpassingen te voorzien. Maar na één dag tewerkstelling werd de arbeider aan de deur gezet. Uiteindelijk oordeelde de werkgever dat er geen gepaste job was voor de man. Unia beschouwde dit als een rechtstreekse discriminatie op grond van handicap.