Promotie van het VN-Verdrag: december 2015

1 januari 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Een overzicht van de activiteiten van Unia ter promotie van het VN-Verdrag.

3 december: Wippy d’or, wedstrijd voor inclusieve vrijetijds- en buitenschoolse activiteiten

In het kader van de Internationale Dag van Personen met een Handicap organiseert AViQ, het Waals agentschap voor personen met een handicap, elk jaar de wedstrijd Wippy d’Or. Het AViQ beoogde dit jaar vrijetijdsprojecten te belonen die er in slagen om personen met een handicap ten volle bij hun werking te betrekken. Er waren verschillende laureaten. De prijs van Unia ging naar de vzw Canimôme, die voor kinderen met én zonder handicap gezamenlijke activiteiten met honden organiseert.

3 december: actie voor het grote publiek in Oostende

Het Unia-contactpunt in Oostende heeft ter gelegenheid van de Internationale Dag van Personen met een Handicap een actie opgezet om het grote publiek te sensibiliseren over handicap. Mensen konden een gesprek aanknopen met een persoon met een handicap, een inleefparcours afleggen of meer vernemen over de acties van diverse organisaties en over het werk van Unia op het vlak van handicap.

7 december: tussenkomst op een studiedag over het VN-Verdrag

De Duitstalige dienst voor personen met een handicap DPB, heeft in samenwerking met het Parlement van de Duitstalige gemeenschap in Eupen een studiedag rond het VN-Verdrag georganiseerd. De studiedag richtte zich tot juristen en beleidsmakers binnen de Duitstalige Gemeenschap. Unia heeft er de uitgangspunten van het Verdrag toegelicht en de implementering ervan in Belgische wetgeving geduid.

10 december: studievoormiddag over toegankelijkheid van Brusselse gemeenten

Unia organiseerde een studievoormiddag rond de toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening voor personen met een handicap. De 85 deelnemers, vooral ambtenaren van Brusselse gemeenten, kregen een overzicht van de studie die Unia rond de problematiek uitvoerde. Verder kwamen good pratices ter sprake en werden diverse organisaties voorgesteld die partner kunnen zijn om werk te maken van een drempelloze gemeentelijke dienstverlening.

Unia benadrukte bij deze gelegenheid nog eens het belang van actieplannen om toegankelijkheid structureel te verbeteren, op alle beleidsniveaus.