Rechter straft Tiense jongeren streng voor racistisch geweld

8 mei 2007
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Vandaag heeft het Hof van Beroep van Brussel een uitspraak in hoger beroep gedaan in de zaak waarbij een groep skinheads uit Tienen een jongen van Slowaakse origine bewusteloos geslagen had.

De rechter in beroep heeft strengere straffen uitgesproken; de twee meerderjarigen werden veroordeeld tot 5 jaar (ipv 3) gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel gedurende een periode van vijf jaar mits het naleven van volgende voorwaarden:

  1. verbod om deel te nemen aan activiteiten van extreem rechts, zoals bijeenkomsten van Bloed Bodem Eer & Trouw (BBET), Blood & Honour.
  2. verbod op wapenbezit
  3. verplichting om een aangepaste behandeling te volgen.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ontvangt een morele schadevergoeding van 250 Euro.

Het Centrum heeft zich in deze zaak burgerlijke partij gesteld omwille van de ernst van de feiten. Hier werd een jongeman op 27 augustus 2006 opzettelijk geslagen en verwond door een groep extreem - rechtse personen uit Tienen. Het groepje, dat bestond uit twee meerderjarigen en drie minderjarigen, had uitsluitend de bedoeling een vreemdeling te treffen.

Het slachtoffer, Belg van Slowaakse origine, werd voor dood achtergelaten en verkeerde een tijd in levensgevaar. Het feit dat de twee meerderjarigen niet aan hun proefstuk toe waren, toont aan dat het in dit geval niet om een geïsoleerd incident gaat, zoals soms verondersteld wordt door politiediensten.

De rechter in hoger beroep stelde dat de straf die in eerste aanleg uitgesproken was, “niet aangepast was,…. er duidelijk een context van vreemdelingenhaat aanwezig was en dat dit een impact heeft op onveiligheidsgevoelens die er heersen.”

Met deze straf wil de rechter “een duidelijk maatschappelijk signaal geven, zodat de straf voldoende afschrikwekkend is en dit geen navolging meer kan krijgen”.

Het Centrum is tevreden met de duidelijke en snelle (binnen de 8 maand na de feiten) uitspraak die stelt dat dergelijk racistisch geweld niet kan.

Voor uitgebreide info, zie www.diversiteit.be, rubriek racisme