Safer Internet Day : Unia gaat nauwer samenwerken met Europese Commissie

7 februari 2017
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Alle gronden

De toon op het internet wordt steeds heftiger. Om er een veiliger en rechtvaardiger plek van te maken, slaan een paar organisaties zoals Unia en de Europese Commissie de handen ineen. ‘Surfers verstoppen hun racistische uitspraken of xenofobie niet meer. Het lijkt soms alsof ze er trots op zijn,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.

‘Vanaf maart rapporteert Unia zes weken aan de Europese Commissie welke haatberichten de socialmediabedrijven verwijderen en hoe snel ze dit doen,’ legt Keytsman uit. Door samen te werken, willen Unia en andere organisaties uit de Europese unie een impuls geven aan Facebook, Twitter en andere socialmediabedrijven om haatboodschappen sneller offline te halen. ‘Die andere Europese organisaties houden zich ook bezig met thema’s zoals mensenrechten, discriminatie en racisme via het internet.’

Gedragscode evalueren

‘In hun gedragscode tegen haatzaaien op het internet beloofden socialmediabedrijven onder meer om gesignaleerde haatberichten snel te verwijderen. Door onze hulp kan de Europese Commissie  nagaan of deze bedrijven dit daadwerkelijk doen. De gedragscode mag geen vrijblijvend engagement zijn.’

Daarnaast is het voor Unia belangrijk dat Twitter, Facebook en andere socialmediaplatformen niet alleen de eigen huisregels gebruiken om te beoordelen of een bericht door de beugel kan. ‘Die eigen richtlijnen zijn een goed vertrekpunt, maar Belgische en Europese wetten zijn minstens even belangrijk.’

Zorgwekkende trend

‘Intussen laat de trend weinig aan de verbeelding over: cyberspace is een plek geworden waar kwetsende uitspraken over en weer gaan. Dat blijkt uit de meldingen die bij Unia binnenkomen. Het evenwicht zoeken tussen strafbare uitspraken en de vrije meningsuiting is bij onze analyses zeer belangrijk,’ vertelt Keytsman.

Wat is strafbaar?

‘Om dat complex evenwicht helder te maken, openen we een pagina op onze website die uitlegt wat strafbaar is en wat niet. We verduidelijken ook hoe surfers haatberichten kunnen signaleren bij bijvoorbeeld Facebook. Niet alles is strafbaar. Schokkende opinies of beledigingen kunnen nu eenmaal verwerpelijk zijn zonder dat ze aansporen tot haat, geweld of discriminatie,’ voegt Keytsman eraan toe.

Vergelijkbare artikels

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.