Strijd tegen foltering en mishandeling: de inspanningen van België moeten worden voortgezet

3 augustus 2021
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties heeft eind juli zijn slotopmerkingen bekendgemaakt. Het benadrukt, evenals Unia, de noodzaak van investering in de opleiding van en het toezicht op politieambtenaren.

België moet "de invoering bespoedigen van een nationaal kader voor het verzamelen van gegevens over de praktijk van identiteitscontroles, de reden voor en het resultaat van de controle, alsmede de etnische afkomst en het geslacht van de gecontroleerde persoon, teneinde een studie uit te voeren naar de praktijk van 'etnic profiling', de oorzaken daarvan vast te stellen en willekeurige praktijken te voorkomen".

België moet ook "dringend stappen ondernemen om mishandeling en buitensporig gebruik van geweld door de politie op onafhankelijke en transparante wijze te onderzoeken, teneinde het nodige preventieve beleid in te voeren en de interne en externe controlemechanismen te versterken".

Dit zijn de woorden van (onder andere!) het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties in zijn slotopmerkingen die op vrijdag 30 juli 2021 zijn gepubliceerd.  

Op 15 en 16 juli 2021 heeft dit Comité van onafhankelijke deskundigen met de Belgische delegatie van gedachten gewisseld over de verplichtingen van ons land om foltering en mishandeling te voorkomen. België beantwoordde een reeks vragen van het Comité en bracht verslag uit over de vooruitgang en de uitdagingen waarmee het op dit gebied nog steeds wordt geconfronteerd. 

Unia, in samenwerking met Myria, heeft bijgedragen aan het werk van het Comité door een parallel verslag in te dienen met haar vaststellingen en aanbevelingen. 

Het Comité tegen foltering benadrukt, net als Unia, dat er moet worden geïnvesteerd in de opleiding van en het toezicht op politieagenten.