Strijd tegen foltering en mishandeling: de inspanningen van België moeten worden voortgezet

3 augustus 2021
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties heeft eind juli zijn slotopmerkingen bekendgemaakt. Het benadrukt, evenals Unia, de noodzaak van investering in de opleiding van en het toezicht op politieambtenaren.

België moet "de invoering bespoedigen van een nationaal kader voor het verzamelen van gegevens over de praktijk van identiteitscontroles, de reden voor en het resultaat van de controle, alsmede de etnische afkomst en het geslacht van de gecontroleerde persoon, teneinde een studie uit te voeren naar de praktijk van 'etnic profiling', de oorzaken daarvan vast te stellen en willekeurige praktijken te voorkomen".

België moet ook "dringend stappen ondernemen om mishandeling en buitensporig gebruik van geweld door de politie op onafhankelijke en transparante wijze te onderzoeken, teneinde het nodige preventieve beleid in te voeren en de interne en externe controlemechanismen te versterken".

Dit zijn de woorden van (onder andere!) het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties in zijn slotopmerkingen die op vrijdag 30 juli 2021 zijn gepubliceerd.  

Op 15 en 16 juli 2021 heeft dit Comité van onafhankelijke deskundigen met de Belgische delegatie van gedachten gewisseld over de verplichtingen van ons land om foltering en mishandeling te voorkomen. België beantwoordde een reeks vragen van het Comité en bracht verslag uit over de vooruitgang en de uitdagingen waarmee het op dit gebied nog steeds wordt geconfronteerd. 

Unia, in samenwerking met Myria, heeft bijgedragen aan het werk van het Comité door een parallel verslag in te dienen met haar vaststellingen en aanbevelingen. 

Het Comité tegen foltering benadrukt, net als Unia, dat er moet worden geïnvesteerd in de opleiding van en het toezicht op politieagenten. 

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.