Strijd tegen foltering en mishandeling: de inspanningen van België moeten worden voortgezet

3 augustus 2021
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties heeft eind juli zijn slotopmerkingen bekendgemaakt. Het benadrukt, evenals Unia, de noodzaak van investering in de opleiding van en het toezicht op politieambtenaren.

België moet "de invoering bespoedigen van een nationaal kader voor het verzamelen van gegevens over de praktijk van identiteitscontroles, de reden voor en het resultaat van de controle, alsmede de etnische afkomst en het geslacht van de gecontroleerde persoon, teneinde een studie uit te voeren naar de praktijk van 'etnic profiling', de oorzaken daarvan vast te stellen en willekeurige praktijken te voorkomen".

België moet ook "dringend stappen ondernemen om mishandeling en buitensporig gebruik van geweld door de politie op onafhankelijke en transparante wijze te onderzoeken, teneinde het nodige preventieve beleid in te voeren en de interne en externe controlemechanismen te versterken".

Dit zijn de woorden van (onder andere!) het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties in zijn slotopmerkingen die op vrijdag 30 juli 2021 zijn gepubliceerd.  

Op 15 en 16 juli 2021 heeft dit Comité van onafhankelijke deskundigen met de Belgische delegatie van gedachten gewisseld over de verplichtingen van ons land om foltering en mishandeling te voorkomen. België beantwoordde een reeks vragen van het Comité en bracht verslag uit over de vooruitgang en de uitdagingen waarmee het op dit gebied nog steeds wordt geconfronteerd. 

Unia, in samenwerking met Myria, heeft bijgedragen aan het werk van het Comité door een parallel verslag in te dienen met haar vaststellingen en aanbevelingen. 

Het Comité tegen foltering benadrukt, net als Unia, dat er moet worden geïnvesteerd in de opleiding van en het toezicht op politieagenten. 

Vergelijkbare artikels

10 december 2021

Hoofddoek toegelaten in de rechtbank: verouderd artikel in Gerechtelijk Wetboek eindelijk aangepast

Sommige rechters eisen nog steeds dat vrouwen hun hoofddoek afdoen in de rechtszaal – ondanks de veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze eis stoelt op een letterlijke interpretatie van artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek, dat nu werd aangepast. "Artikel 759 werd aangenomen in de 19e eeuw, in een tijd dat iedereen een hoed droeg," legt Unia-directeur Els Keytsman uit. "Het werd tijd dat België zijn verplichtingen nakwam en dit volkomen achterhaalde artikel wijzigde.”

9 november 2021

Psychiatrische afdelingen in gevangenissen: wetsvoorstellen in strijd met de grondrechten

Unia roept de Belgische autoriteiten op om hun verplichtingen na te komen door geïnterneerden die momenteel in de gevangenis zitten, over te brengen naar passende zorgfaciliteiten. Unia verwerpt de wetsontwerpen die gericht zijn op de legalisering van psychiatrische afdelingen in gevangenissen. Dat zijn immers- volgens het Europees Verdrag tot de bescherming van de rechten van de mens - illegale verblijfplaatsen.