Parallel rapport voor het Comité tegen Foltering (CAT) (2021)

Er zijn nog te weinig betrouwbare en gecentraliseerde statistieken over beschuldigingen van politiegeweld, er worden nog steeds mensen uitgewezen of gedeporteerd ondanks het risico op foltering en mishandeling en de zorg voor geïnterneerden toont structurele tekortkomingen. Dat zijn enkele vaststellingen van dit rapport.

Unia en Myria dienden dit parallel rapport in bij het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties. Het rapport bestrijkt de periode 2013-2021 en is bestemd voor de onafhankelijke deskundigen van het Comité.

Op 15 en 16 juli 2021 komt België met dit Comité bijeen om de sinds 2013 geboekte vooruitgang en de nog te leveren inspanningen te bespreken. Het Comité brengt vervolgens een verslag uit met aanbevelingen (of ‘slotopmerkingen’).  

De vijf prioritaire thema’s die het comité zal behandelen, zijn:

  • politiegeweld
  • detentieomstandigheden
  • de strijd tegen het terrorisme
  • Non-refoulement
  • Repatriëring en uitlevering

Deze interactieve, online dialoog tussen de Belgische vertegenwoordigers en het Comité zal bekeken kunnen worden op de website van de VN.

Voorafgaand aan deze dialoog zullen Myria en Unia op 12 juli 2021 deelnemen aan een bijeenkomst met deskundigen van het VN-Comité tegen Foltering. Daar zullen we de belangrijkste punten van ons parallel rapport toelichten en vragen beantwoorden.