Unia adviseerde Europees Comité over recht op inclusief onderwijs in Vlaanderen

30 maart 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Het Europees Comité oordeelt dat Vlaamse scholen leerlingen met een handicap de toegang belemmeren. Het advies dat Unia indiende tijdens deze procedure heeft nu de beslissing van het Comité mee beïnvloed.

Al in 2014 klaagde de mensenrechtenorganisatie Validity Foundations (het vroegere Mental Disablity Advocacy Centre) bij het Europees Comité aan dat Vlaanderen de toegang weigert tot gewoon onderwijs voor kinderen met een handicap, vooral kinderen met een verstandelijke beperking. Unia ondersteunde die klacht destijds.

Veel barrières

Voor ons is het M-decreet een stap in de goede richting. Toch argumenteerden we bij het Comité dat het M-decreet het recht op inschrijving in een reguliere school niet genoeg waarborgt. Leerlingen met een handicap komen ook na de inschrijving in gewone scholen nog zoveel barrières tegen, zoals ontoegankelijke schoolgebouwen. Die vaststellingen bevestigt het Europees Comité nu uitdrukkelijk.   

Artikel 15 geschonden

Op 29 maart 2018 werd bekend dat het Europees Comité voor Sociale Rechten het Vlaams onderwijs niet inclusief genoeg vindt. De overheid schendt daarmee artikel 15 (het recht van personen met een handicap op zelfstandigheid, maatschappelijke integratie en deelname aan het maatschappelijke leven) en artikel 17 (het recht van kinderen en adolescenten met een handicap op sociale, juridische en economische bescherming) van het  Europees Sociaal Handvest.

Unia ziet toe op de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Vergelijkbare artikels