Unia reageert op uitspraken NSZ-voorzitster

7 september 2017
Discriminatiegrond: Racisme

In een reactie op het onderzoek van Dounia Bourabain stelt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws dat het normaal zou zijn dat handelaars mensen van vreemde origine beter in de gaten zouden houden, omdat die groep statistisch het meest zou stelen. Die uitspraken zijn betreurenswaardig en stigmatiserend. 

De NSZ-voorzitster vermeldt niet op welke studies of cijfers ze haar uitspraken staaft. “Mattheeuws ontketent met haar reactie een heksenjacht op mensen met een andere achtergrond” reageert Unia-directeur Els Keytsman. “Dat is etnisch profileren. Verschillende wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat die strategie niet werkt. Bij etnisch profileren focust men namelijk zo hard op één doelgroep, dat mogelijke problemen bij een andere groep niet meer opgemerkt worden. Op die manier vergroot je net de onveiligheid. Je kijkt dus beter naar iemands gedrag dan naar iemands uiterlijk.”

Ook opvallend is de uitspraak van Mattheeuws dat het onderzoek van Dounia Bourabain ‘gekleurd’ zou zijn omdat de onderzoekster zelf van vreemde origine is. “Dat is helemaal fout. Alsof onderzoekers met een migratieachtergrond geen serieus wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen uitvoeren”, vat Keytsman samen.

Unia roept het NSZ en de retailsector dan ook op om de bevindingen van de studie net ter harte te nemen. “Door bijvoorbeeld in te zetten op sensibilisering en vorming en training van het winkelpersoneel, kan er iets gedaan worden aan het belangrijk maatschappelijk probleem dat het onderzoek van Dounia Bourabain blootlegt.”

Meer weten over ethnische profilering?