Waarom safe spaces essentieel zijn voor gemarginaliseerde groepen

11 december 2020
Discriminatiegrond: Racisme

Onderscheid maken op basis van huidskleur is nooit toelaatbaar. Daarover bestaat niet de geringste twijfel.

De polemiek over een activiteit, georganiseerd door het collectief Imazi.Reine, is te betreuren omdat deze het concept van een 'safe space' in diskrediet brengt. Een safe space is gewoon één van de middelen die waardevol en noodzakelijk zijn voor slachtoffers van racisme en discriminatie en voor minderheidsgroepen die te maken krijgen met de dominante verhoudingen die nu eenmaal bestaan in onze maatschappij.

Safe spaces organiseren moet kunnen, voor zover het gaat om ruimtes die, beperkt in de tijd, aan personen de kans bieden om te communiceren, ervaringen uit te wisselen (empowerment), hun zelfvertrouwen te versterken, zich vrij uit te drukken en collectief te reflecteren. In deze omstandigheden zullen personen die te vaak niet worden gehoord, misprezen of uitgesloten, (later) kunnen gebruikmaken van ontmoetingsplekken en debatten die gemengd zijn en open staan voor iedereen.

Wie safe spaces organiseert, moet zich prioritair richten tot de bewuste doelgroepen (bijvoorbeeld slachtoffers van discriminatie of racisme, personen uit etnische minderheden, holebi's enzovoort) maar moet ook vermijden om te communiceren op een manier die uitsluiting suggereert (bijvoorbeeld 'verboden voor blanken', 'verboden voor hetero's). Hoe dan ook kan dit nooit gebeuren op grond van iemand zijn of haar huidskleur.

Vergelijkbare artikels