Unia tevreden met federaal regeerakkoord

6 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia las het regeerakkoord van de nieuwe federale regering en reageert tevreden. Het akkoord biedt voldoende aanknopingspunten om het antidiscriminatiebeleid te versterken. Het is wel belangrijk ze maximaal te gebruiken.

Zo zal de federale regering in samenwerking met alle regeringen en relevante actoren van dit land een interfederaal actieplan tegen racisme uitwerken. Na het initiële engagement in 2001 is dit een belangrijke stap vooruit.

De regering wil het wettelijk kader voor mystery calls verbeteren. Toch blijft een belangrijke drempel behouden: de toelating door een arbeidsauditeur of procureur des Konings blijft nodig om een mystery call te mogen uitvoeren. Unia vindt dat deze voorwaarde een overbodige hinderpaal creëert om discriminatie daadwerkelijk vast te stellen. Unia hoopt dat er daarom maximaal zal ingezet worden op data mining: een beloftevol statistisch middel om risico’s op discriminatie in bepaalde sectoren of ondernemingen vast te stellen en doelgerichte controles door de inspectie te rechtvaardigen. Dit kan gekoppeld worden aan de monitoring van diversiteit en discriminatie per sector die de regering wil voorzien.

Unia meent verder dat er nog grote winst geboekt kan worden in het preventiebeleid tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit zou kunnen door bedrijven verantwoordelijkheid en ondersteuning te geven voor een discriminatiebeleid tijdens de gehele loopbaan.

De federale overheid wil een voorbeeld worden van inclusief personeelsbeleid en streeft er naar de diversiteit in de samenleving te weerspiegelen. Daarbij is er terecht specifieke aandacht voor personen met een handicap. Bovendien komt er een actieplan universele toegankelijkheid, dat de integrale toegankelijkheid van diensten en dienstverlening moet garanderen.

Het regeerakkoord onderschrijft expliciet de internationale rechtsorde en neemt mensenrechten als haar uitgangspunt. Dat is lovenswaardig en nodig, het zorgt tegelijk ook voor een grote verantwoordelijkheid.

Unia volgt de uitvoering van het regeerakkoord op de voet en stelt haar expertise ter beschikking waar nodig.

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”  

8 oktober 2020

Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

Lokale besturen willen meer structureel samenwerken met de lokale contactpunten van Unia, bleek uit een rondvraag van Unia. In de toekomst spitst de contactpunten zich daarom meer toe op vragen van lokale besturen en politici. "We blijven klaarstaan voor melders van discriminatie en gaan bovendien meer structureel werken. Zo willen we ook op langere termijn het verschil maken. Daarvoor gebruiken we het bestuursakkoord van de steden als uitgangspunt."