Unia tevreden met federaal regeerakkoord

6 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia las het regeerakkoord van de nieuwe federale regering en reageert tevreden. Het akkoord biedt voldoende aanknopingspunten om het antidiscriminatiebeleid te versterken. Het is wel belangrijk ze maximaal te gebruiken.

Zo zal de federale regering in samenwerking met alle regeringen en relevante actoren van dit land een interfederaal actieplan tegen racisme uitwerken. Na het initiële engagement in 2001 is dit een belangrijke stap vooruit.

De regering wil het wettelijk kader voor mystery calls verbeteren. Toch blijft een belangrijke drempel behouden: de toelating door een arbeidsauditeur of procureur des Konings blijft nodig om een mystery call te mogen uitvoeren. Unia vindt dat deze voorwaarde een overbodige hinderpaal creëert om discriminatie daadwerkelijk vast te stellen. Unia hoopt dat er daarom maximaal zal ingezet worden op data mining: een beloftevol statistisch middel om risico’s op discriminatie in bepaalde sectoren of ondernemingen vast te stellen en doelgerichte controles door de inspectie te rechtvaardigen. Dit kan gekoppeld worden aan de monitoring van diversiteit en discriminatie per sector die de regering wil voorzien.

Unia meent verder dat er nog grote winst geboekt kan worden in het preventiebeleid tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit zou kunnen door bedrijven verantwoordelijkheid en ondersteuning te geven voor een discriminatiebeleid tijdens de gehele loopbaan.

De federale overheid wil een voorbeeld worden van inclusief personeelsbeleid en streeft er naar de diversiteit in de samenleving te weerspiegelen. Daarbij is er terecht specifieke aandacht voor personen met een handicap. Bovendien komt er een actieplan universele toegankelijkheid, dat de integrale toegankelijkheid van diensten en dienstverlening moet garanderen.

Het regeerakkoord onderschrijft expliciet de internationale rechtsorde en neemt mensenrechten als haar uitgangspunt. Dat is lovenswaardig en nodig, het zorgt tegelijk ook voor een grote verantwoordelijkheid.

Unia volgt de uitvoering van het regeerakkoord op de voet en stelt haar expertise ter beschikking waar nodig.

Vergelijkbare artikels

3 september 2021

[Opinie] Grondrechten beperken is geen dagelijkse kost

De proefballonnetjes over een toekomstige Belgische coronapas zijn geen verrassing. Net als weerballonnen die worden opgelaten om te bepalen uit welke hoek de wind waait, volgt het ene standpunt het andere op. Waarbij om beurt de coronapas voor leraren, voor fitnesscentra of zelfs voor restaurants wordt voorgesteld. Maar de urgentie van de huidige situatie gebruiken als argument om een dagelijks gebruikte coronapas in te voeren en er frequent op te controleren, gaat vandaag niet meer op.

15 juni 2021

Coronacrisis drukt stevige stempel op werk van Unia

Het coronajaar 2020 heeft zijn stempel gedrukt op de hele samenleving, en ook zeker op het werk van Unia. De uitzonderlijke omstandigheden vergrootten de kwetsbaarheid van velen en leidden ook tot extra spanningen en wrijvingen. Unia opende vorig jaar 2.189 dossiers; 11% van deze dossiers had te maken met de coronacrisis. Ook Black Lives Matter en discriminatie op de werkvloer hadden een belangrijke impact op de werking van Unia.