Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

8 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Lokale besturen willen meer structureel samenwerken met de lokale contactpunten van Unia, bleek uit een rondvraag van Unia. In de toekomst spitsen de contactpunten zich daarom meer toe op vragen van lokale besturen en politici. "We blijven klaarstaan voor melders van discriminatie en gaan bovendien meer structureel werken. Zo willen we ook op langere termijn het verschil maken. Daarvoor gebruiken we het bestuursakkoord van de steden als uitgangspunt."

Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie
Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

Een vernieuwde aanpak dus, maar ook een nieuwe uitvalsbasis. "De contactpunten verhuizen. Onze collega’s vind je dus terug op een andere plek. Meteen een mooie kans om onze nieuwe aanpak in de verf te zetten," zegt Unia directeur Els Keytsman.

Gelijke kansen voor iedereen

Vlaanderen telt verschillende lokale Unia-contactpunten. "Unia luisterde naar 80 organisaties en lokale besturen waarmee onze lokale ambassadeurs werken. Blijkt dat zij allemaal op één lijn zitten en meer ondersteuning nodig hebben wanneer het gaat over gelijke kansen. Om zicht te krijgen op wat we mee kunnen veranderen, vertrekken we uit de bestuursplannen van de grote Vlaamse steden."

"Uiteraard blijft onze deur openstaan voor individuele mensen. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen ook op langere termijn gelijke kansen krijgen, is het essentieel dat we structureel samenwerken met lokale besturen en politici. We zijn dan ook blij dat de steden zelf ook vragende partij zijn voor meer ondersteuning."

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”  

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: