Unia zit samen met vakbonden, werkgevers en overheid over non-discriminatiegedragcodes

20 september 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia zit vandaag voor het eerst samen met al de Vlaamse sectoren om gedragscodes non-discriminatie te ontwikkelen. ‘Er zijn werkgevers die nog aarzelend kijken naar een non-discriminatiebeleid. Via de sectoren hopen we hen te overtuigen van de win-winsituatie.’    

Het overleg vindt plaats nadat Vlaams minister van Werk Muyters de sectoren had opgelegd om met zo een gedragscode op de proppen te komen. ‘In de sectoren zitten de werkgevers, vakbonden en Vlaamse overheid. Zij  sleutelen samen aan afspraken per sector om discriminatie te voorkomen. We denken aan de bouwsector, horeca, financiële sector,… Unia wil de werkgeversfederaties en de vakbonden die rond de tafel zitten, inspireren en ondersteunen’, legt Unia-directeur Els Keytsman uit.

Favoriete werkgever

‘Een non-discriminatiebeleid: veel werkgevers kennen de impact ervan, enkelen hebben een heel integraal plan en er is een aanzienlijke groep die er nog niet mee bezig is. Voor hen zijn er naast de juridische ook economische argumenten. ‘Zo positioneren werkgevers met een gedegen non-discriminatiebeleid zich als employer of choice en kunnen ze de beste kandidaten overtuigen om bij hen aan de slag te gaan. Met de verbeten zoektocht naar talent vandaag is zo een imago van belang.’

Unia denkt ook aan het imago voor de klanten. ‘Een diverse uitstraling strookt met de tijdsgeest. Wie er in een bedrijf werkt, welke kansen mensen er krijgen, werkt als een merk. Klanten zijn daar gevoelig voor.’

Vormingsuren stijgen

Unia werkt al langer samen met de vakbonden. ‘We helpen bijvoorbeeld hun leden die discriminatie ervaarden. Maar ook werkgevers kloppen steeds meer bij ons aan. Dat merken we aan onze vormingsuren. Twee jaar geleden jaar klokten we af op 2105 uren. In 2017 waren dat er al bijna 2600. Tijdens zo’n vormingen trainen we werkgevers hoe ze diversiteit op de werkvloer meer kansen kunnen geven. Sectoren die na vandaag met ons in zee willen gaan, kunnen we stap voor stap begeleiden. Unia heeft ook een gratis online cursus over diversiteit en de wetgeving waarmee we onder meer HR-mensen bereiken. Sinds de lancering in 2014 tellen we ongeveer 20.000 gebruikers’, voegt Keytsman eraan toe.   

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.