Veroordeling homofobie: Unia roept op om agressie tegen holebi’s te melden

23 november 2016
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Een man uit Leuven heeft zich vorige zomer schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat en geweld tegen holebi’s. De rechtbank veroordeelt de man tot zes maanden effectieve gevangenisstraf. Unia was burgerlijke partij en vindt dit vonnis een belangrijk signaal voor holebi’s: ‘Homofobe agressie melden, blijft niet zonder gevolg.’ 

De feiten dateren van 19 juni 2016. Die dag werden twee homomannen op weg naar de fitness in Leuven brutaal beledigd. De dader achtervolgde de mannen tot in het sportcomplex, waar hij hen homofobe intimidaties en vernederingen naar het hoofd bleef slingeren.

Aanzetten tot haat

De rechtbank acht bewezen dat de veroordeelde een inbreuk pleegde op de antidiscriminatiewet, meer bepaald artikel 22. Daarin staat dat ‘het aanzetten in het openbaar tot haat en geweld jegens een groep, een gemeenschap of haar leden wegens seksuele geaardheid’ strafbaar is.

Doe aangifte

Voor Unia bewijst de uitspraak dat het doen van aangifte bij de politie zin heeft. ‘Veel slachtoffers geloven niet dat er iets gebeurt met een aangifte of gaan ervan uit dat politie en justitie die dossiers onderaan de stapel leggen. Mede daardoor melden holebi’s lang niet alle agressie-incidenten bij de politie.’

De zaak toont ook de efficiënte samenwerking aan tussen politie en justitie: de dader moest zich 4 maanden na de feiten al verantwoorden voor de rechtbank. Volgens Unia kan dit de verwerking van een incident bespoedigen. Slachtoffers werden ‘uitgekozen’ door de dader omwille van wie ze zijn, waardoor ze in veel grotere mate angst, depressie en onveiligheid ervaren.

Cijfers

Volledige cijfers over het aantal meldingen en dossiers die bij Unia binnenkwamen over homofobie heeft de organisatie nog niet. ‘Niets wijst erop dat de cijfers van dit jaar hoopgevender zouden zijn dan die van 2015. Er werden toen 92 dossiers over seksuele oriëntatie geopend: 12 meer dan in 2014. Er waren in totaal 203 meldingen. Bijna de helft (46%) van deze dossiers ging over samenlevingsproblemen (burenruzies, problemen in de publieke ruimte, problemen in de familie …). Dat is het dubbele van 2014.’