Voor een gezonde vrijheid van meningsuiting

29 oktober 2015
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Het fenomeen is bekend: sommige gebeurtenissen uit de internationale actualiteit beroeren de gemoederen en wakkeren haatboodschappen aan, zeker op het internet en de sociale media. Daarbij denken we vandaag in het bijzonder aan het Israëlisch-Palestijnse conflict en de Europese asielcrisis.

Verschillende mensen hebben daar vragen over en kloppen aan bij ons. Daarom zetten we graag het volgende op een rij:

 1. Angsten, ongerustheid, kwaadheid of, in het geval van een conflict, steunbetuigingen aan één van de partijen, zijn begrijpelijk en juridisch niet onwettelijk.
   
 2. Desalniettemin mogen die sentimenten (in de vorm van teksten of symbolen) niet leiden tot het aanwakkeren van haat of het aanzetten tot geweld of discriminatie. Dat geldt in het bijzonder voor alles wat verschijnt op onlinefora, maar ook voor wat op straat wordt gezegd.
   
 3. Daarbij rekenen we bovendien op de verantwoordelijkheidszin van de moderators, actiegroepen enzovoort. Zij mogen sympathie noch begrip hebben voor degenen die de wet overschrijden met hun acties.
   
 4. In België hebben we een vreedzame cultuur die gestoeld is op dialoog en discussie. Het invoeren van internationale conflicten in België - wie er ook verantwoordelijk voor is of waar het zich ook afspeelt - mag dat niet in gevaar brengen.
   
 5. Men zou zich daarentegen betrokken moeten voelen om op een positieve manier bij te dragen tot de oplossing door middel van constructieve voorstellen en initiatieven die de ontmoeting ten goede zouden komen.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.