Werkgevers en Unia ondertekenen samenwerkingsakkoord

17 december 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Vandaag zetten voor het eerst alle werkgeversorganisaties (BECI, Boerenbond, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en VOKA) en Unia hun handtekening onder een samenwerkingsakkoord. In het akkoord Samen-Werken beloven ze gezamenlijk te investeren in het diverser maken van de werkvloer en kennis en goede voorbeelden uit te wisselen, bijvoorbeeld op het vlak van kennis rond de antidiscriminatiewetgeving. 

‘Veel werkgevers kennen de positieve impact van een diversiteitsbeleid. Een aantal ondernemingen heeft vandaag al een integraal plan, maar er is een aanzienlijke groep die nog werk aan de winkel heeft. Een diverse werkvloer is de poort naar een steeds meer diverse samenleving. Daarom profiteert elke ondernemer die hier op inzet. Door nu met het bedrijfsleven te investeren in dit akkoord, kan elke onderneming een specifiek diversiteitsbeleid uittekenen. Zo garanderen we voor iedereen gelijke kansen en respect voor iedereen op onze arbeidsmarkt,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.    

Vragende werkgevers  

Volgens Unia is een HR-beleid dat niemand uitsluit één ding. Het is echter nog iets anders om een inclusieve werkvloer te creëren. ‘Ook daar helpt Unia werkgevers bij. Het samenwerkingsakkoord dat we vandaag ondertekenen, biedt de kans om het groeiend aantal vragen van werkgevers structureel aan te pakken. We klokten twee jaar geleden af op 1.596 vormingsuren bij werkgevers. In 2018 telden we er 2.358.  Hoewel we dus steeds meer uitgenodigd worden om trainingen en begeleidingen te geven, willen we door deze gezamenlijke aanpak nog beter de bedrijfswereld bereiken. Want het stijgend aantal meldingen van discriminatie toont dat er nog ruimte is voor verbetering,’ haalt Keytsman aan.    

Vacatures opvullen

’Met 74,4% blijft de Belgische activiteitsgraad onder het Europese gemiddelde van 79,1%. Terwijl bedrijven vacatures moeilijk ingevuld krijgen, vindt 5,3% van de 20 tot 64-jarigen geen werk en is 25,7% inactief. Tegelijk stijgt het aantal nieuwe vacatures in de eerste zes maanden met net iets meer dan 143.000 naar een recordniveau. Om tegemoet te komen aan deze krapte op de arbeidsmarkt en om de activiteitsgraad te verhogen, hebben we elk talent nodig,’ klinkt het bij de werkgeversorganisaties.

We zien dat sommige groepen aan de zijlijn van die arbeidsmarkt blijven staan. Dat zijn vooral mensen met een migratieachtergrond, ouderen, jongeren, mensen met een handicap en werknemers die opnieuw aan de slag willen. Qua integratie van deze specifieke kansengroepen op de arbeidsmarkt, scoort België niet goed.

Met deze samenwerkingsovereenkomst willen wij samen met Unia verder een dialoog opbouwen en formaliseren die moet leiden tot een wederzijdse versterking. Zo willen we alle werkgevers versterken in hun omgang met diversiteit en juridische kennis over de antidiscriminatiewetgeving. We engageren ons om samen te werken rond 4 assen: Vorming, begeleiding en training; Juridische praktijkuitwisseling; Beleidsmatige samenwerking en Communicatie,’ zeggen BECI, Boerenbond ,UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en VOKA in koor.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.