Unia en ABVV geven hun samenwerking een nieuwe impuls

15 januari 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia en de vakbond ABVV hebben op 12 januari 2021 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend. Deze samenwerking situeert zich uiteraard rond alles wat met werk te maken heeft. “Wij werken samen met diverse organisaties om onze wettelijke bevoegdheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitoefenen: discriminatie aanpakken en gelijkheid bevorderen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia.  

“Sinds 1 oktober 2004 hadden we al samenwerkingsakkoorden met de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB”, aldus Keytsman. “Maar die akkoorden beantwoordden niet meer aan de realiteit. Zowel voor Unia als voor de vakbonden is er veel veranderd. Het werd dus nodig om de akkoorden te vernieuwen”. Eind 2019 tekende Unia al een ander nieuw samenwerkingsakkoord met een andere grote vakbond, het ACV. 

Samenwerken met de vakbonden is belangrijk omdat zij ook een fundamentele rol te spelen hebben in de strijd tegen discriminatie en bijdragen tot het bevorderen van meer gelijkheid, met name op de werkvloer. Het akkoord met het ABVV bepaalt dat er zal worden samengewerkt rond het aanpakken van individuele dossiers, waarbij Unia in principe een adviserende rol op zich neemt. Unia kan onder andere informatie geven over de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving, de stand van zaken van de rechtspraak en de bestaande rechtsleer ter zake. En adviseren over de te volgen strategie, gemeenschappelijke stappen zetten bij het oplossen van een dossier. Unia kan ook tussenkomen in een gerechtelijke procedure als het slachtoffer hiermee instemt.  

Vormingen organiseren is ook voorzien in het samenwerkingsakkoord. Die vormingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de antidiscriminatiewetgeving of omgaan met diversiteit op de werkvloer.  

Miranda Ulens, algemeen-secretaris van het ABVV: “Een samenwerkingspartner zoals Unia is voor ons als vakbond heel belangrijk. Werknemers worden nog te vaak geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer en daarbuiten. De expertise van Unia is dan ook zeer welkom in onze syndicale strijd voor meer gelijkheid. Samen sterk, in woorden, maar vooral daden”.  

In het samenwerkingsakkoord zit ook een luik over structurele samenwerking. Unia en het ABVV willen periodieke overlegmomenten organiseren over bepaalde thema’s. Ze hebben ook de ambitie om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen.  

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.