Zaak Bastien: een nieuwe veroordeling wegens racisme

27 november 2009
Discriminatiegrond: Racisme

De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag - na een lange procedureslag - een oordeel kunnen vellen in de zaak die het Centrum voor gelijkheid van kansen, de MRAX en de Liga voor de Rechten van de Mens hadden aangespannen tegen Marguerite Bastien, ex-kamerlid voor het Front National en stichtster van de splinterpartij le Front nouveau de Belgique (FNB).

De zaak werd al opgestart in 2003 maar de vervolgde partij buitte verschillende elementen in de procedure uit om een uitspraak over de grond van de zaak te vermijden. Marguerite Bastien, destijds voorzitster van de FNB, werd verweten dat ze inbreuk pleegde op de antiracismewet van 30 juli 1981 door aan te zetten tot haat en raciale discriminatie. In het partijblad verschenen verscheidene artikels die pleitten voor een verschillende behandeling tussen Belgen en personen van vreemde herkomst, het uitsluiten van migranten tot het stelsel van de sociale zekerheid, …

De rechtbank legde de argumentatie van Bastien naast zich neer. Zij beriep zich op artikel 10 van Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder enig openbaar gezag, beschermt. De rechtbank herinnerde eraan dat de uitoefening van deze vrijheden ook plichten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt en dat deze vrijheden onderworpen kunnen worden aan bepaalde beperkingen en sancties die bij wet voorzien zijn en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, meer bepaald dan in het belang van de openbare orde en het voorkomen van wanordelijkheden. Marguerite Bastien werd bijgevolg veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met uitstel. Ook haar opvolger François Xavier Robert liep een veroordeling op van 4 maanden gevangenisstraf met uitstel. De burgerlijke partijen kregen van de rechtbank 1 euro toegekend als symbolische schadevergoeding.

“Het Centrum is tevreden met deze uitspraak die de eerdere jurisprudentie met betrekking tot de strijd tegen georganiseerd racisme versterkt”, aldus Jozef De Witte, directeur van het Centrum. “Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat de strijd tegen racisme zich niet laat meten aan de hand van het aantal overwinningen dat we behalen voor de rechtbank. Het werk op het terrein zelf blijft heel erg belangrijk. Deze beslissing geeft een positief signaal aan de samenleving omdat ze duidelijk aangeeft dat justitie krachtig optreedt tegen racisme. Het Centrum zal bovendien heel erg waakzaam blijven wat de diverse uitingen van een dergelijk georganiseerd racisme betreft. Deze uitspraak versterkt ons in onze werking.”

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.