Wat is een onderhandeling en wat zijn de voordelen daarvan?

Unia analyseert de ontvangen meldingen en beslist hoe we elke melding het best opvolgen. Wanneer we beslissen om een melding actief op te volgen, kan Unia beslissen om (in de meeste gevallen) een onderhandeling te starten of om naar de rechtbank te stappen.

Unia geeft altijd de voorkeur aan onderhandelde oplossingen

Een Unia-collega neemt dan contact met alle betrokkenen om naar hen te luisteren en tot een constructieve oplossing te komen. Onderhandelen heeft verschillende voordelen:

  • Het is sneller dan een gerechtelijke procedure ;
  • Slachtoffers kunnen erkenning van de discriminatie of een schadevergoeding krijgen ;
  • Daders kunnen zich bewust worden van hun daden, er kunnen structurele maatregelen worden getroffen en er wordt een duurzame oplossing gevonden.

Daarom heeft Unia op haar website een databank met onderhandelde oplossingen. Je vindt er onderhandelde oplossingen die dankzij de tussenkomst van Unia tot stand zijn gekomen. Je kan er zowel zoeken op discriminatiecriterium als discriminatiedomein.

Juridische stappen

Is onderhandeling niet mogelijk? Dan kan Unia, met toestemming van de melder, gerechtelijke stappen ondernemen (zie ‘Wanneer stapt Unia naar de rechtbank?’).