Synthese (2007): Agressie tegen holebi’s in Brussel Stad

Tijdens de zomer van 2004 verschenen in verschillende media berichten over een toegenomen gewelddadige discriminatie van holebi’s in Brussel.

Op aangeven van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding werd vervolgens in opdracht van het Ministerie van Justitie en gefinancierd door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid door EHSAL (Cel PWO Vorming & Welzijn) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar agressie tegen holebi’s in Brussel Stad.

Synthese (2007): Agressie tegen holebi’s in Brussel Stad

De doelstelling van het onderzoek is een eerste beeld te verkrijgen van de omvang en aard van agressie tegen holebi’s in Brussel Stad. Daartoe werd in een eerste fase een literatuurstudie uitgevoerd . Vervolgens werd een internet-enquête opgezet, gericht op holebi’s die reeds slachtoffer werden van agressie. Om de resultaten van deze enquête te verduidelijken en te kaderen, werden diepte-interviews afgenomen van holebi’s en sleutelrespondenten.