Onderzoek (2007): Beeldvorming homoseksualiteit binnen openbaar ambt

Verkennend onderzoek naar de beeldvorming over homoseksualiteit binnen het Belgisch openbaar ambt

Op initiatief van Minister Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen, werd een verkennend onderzoek naar de beeldvorming over homoseksualiteit binnen het Belgisch openbaar ambt uitgevoerd door CAP – Sciences humaines, een vzw verbonden aan de Université Catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve).

De vooropgestelde doelstellingen van het onderzoek waren: 

  1. het afbakenen van de sociale opvattingen, stereotypen en vooroordelen die leiden tot discriminerende opinies, attitudes en gedragingen onder de ambtenaren van het federale openbare ambt;
  2. het observeren van de discriminerende effecten van deze opvattingen en attitudes op homoseksuele personen en het analyseren van hun ervaringen en de gevolgen hiervan in termen van discriminatie;
  3. het voorstellen van aanbevelingen die de openbare instellingen helpen om dit type discriminatie te bestrijden en uit te roeien.

Een Nederlandstalige samenvatting van de vaststellingen van deze studie kunt u op deze pagina downloaden.

De integrale, Franstalige versie van deze studie kunt u hier downloaden: Recherche exploratoire sur les représentations de l'homosexualité dans la fonction publique belge (pdf)