Brochure 2009: Diversiteit in rust-en verzorgingstehuizen

Het Centrum heeft het thema van diversiteit en ouderen hoog op de agenda geplaatst. De stijgende levensverwachting, het samenwonen van mensen van verschillende afkomst en de diversiteit van levensstijl en levensbeschouwing verklaren natuurlijk waarom deze diversiteit in de praktijk wat vragen oproept.

Het Centrum heeft zich in een eerste fase geconcentreerd op de relatie tussen ouderen van diverse afkomst en de bestaande zorgstructuren. Daarom werd in september 2006 een colloquium georganiseerd waar er een realistisch demografisch beeld van de bejaarde bevolking van vreemde afkomst in Brussel werd geschetst, en een stand van zaken rond hun noden op het vlak van opvang en verzorging werd gegeven.

In het zog van dit eerste succesvolle initiatief en als antwoord op de vele vragen rond diversiteit en het personeelsbeleid in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, organiseerde het Centrum in oktober 2008 twee seminaries voor de personeelsverantwoordelijken en directeuren van de Brusselse instellingen.

Het resultaat van deze ontmoetingen kan u in deze brochure vinden.