Human Rights of Older Persons and Long-Term Care (2016)

Op 28 november 2017 organiseerde het ENNHRI de slotconferentie van het project over 'Mensenrechten van ouderen die langdurige zorg behoeven', dat door de Europese Commissie werd gefinancierd. Unia voerde in het kader van dit project in 2015 en 2016 in België een monitoring uit in enkele rusthuizen in België rond mensenrechten. Die monitoring kan je hier downloaden.

Human Rights of Older Persons and Long-Term Care (2016)

Tijdens deze ENNHRI-monitoring werd een aselecte steekproef uitgevoerd in 9 rusthuizen. De verschillen tussen deze rusthuizen zijn groot. Over het algemeen hebben de vastgestelde problemen te maken met de vrije keuze van ouderen, die vaak meer wordt ingeperkt dan noodzakelijk is. Ook hun recht op privacy wordt niet altijd helemaal geëerbiedigd. De bewoners en hun familie hebben het meest kritiek op de kwaliteit van de voorzieningen en van de verstrekte zorgen. Vaak wordt als reden een tekort aan personeel aangehaald. De betrokken instanties kregen ook enkele klachten over slechte behandeling en mishandeling.

Dit rapport wil enerzijds een bijdrage leveren aan een coherent en gedragen Europees beleid met betrekking tot een mensenrechtenbenadering in langdurige zorg, en meer bepaald in de residentiële ouderenzorg. Anderzijds wil het rapport een aanzet geven om met Unia verder in te zetten op het bevorderen van de kennis van én het respect voor de mensenrechten in zorgrelaties in ons land, dit met een bijzondere aandacht voor de antidiscriminatiewetgeving.

Vergelijkbare publicaties

1 oktober 2021

De impact van COVID-19-maatregelen op mensenrechten in woonzorgcentra: een kwalitatief onderzoek (2021)

{title}

Unia onderzocht de impact van COVID-19 op de mensenrechten in woonzorgcentra. De maatregelen opgelegd om het virus te bestrijden in de voorzieningen wogen zwaar op bewoners, familie en personeel. Het onderzoeksrapport biedt een kijk op de ervaringen en praktijken in de woonzorgcentra aan de hand van tientallen getuigenissen. Unia roept op om kritisch na te denken over de plaats die we ouderen en ouderenzorg geven in onze samenleving en doet een reeks aanbevelingen.