Naar een gelijkwaardige gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden (2020)

Het ETHEALTH-rapport over een gezondheidszorgbeleid voor migranten en etnische minderheden (hierna: MEM), dat in 2011 door een groep academici en experten opgesteld werd, werd recent geüpdatet. Daarbij werd rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het domein van de gezondheidszorg voor de MEM.

Acht jaar na de publicatie van het eerste ETHEALTH-rapport in 2011, zijn de meeste aanbevelingen vandaag nog steeds actueel. Naar aanleiding van de recente migratiegolven van 2015 en 2017, zijn sommige aanbevelingen volgens de experten uiterst prioritair geworden. De toestroom van asielaanvragers heeft (opnieuw) de tekorten op het vlak van de toegang tot de zorg en de kwaliteit van de zorg voor de MEM voor de beroepsbeoefenaars op het terrein en de overheden zichtbaar gemaakt.

Vertrekkend van de ervaringen opgedaan met het eerst Ethealth-rapport en vanuit de expertise die in België in de laatste jaren opgebouwd werd, stelt dit tweede Ethealth-rapport prioritaire aanbevelingen voor en bepaalt het voor elk van deze aanbevelingen concrete prioritaire acties die in de Belgische context geïmplementeerd kunnen worden.

Vergelijkbare publicaties