Naar een gelijkwaardige gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden (2020)

Het ETHEALTH-rapport over een gezondheidszorgbeleid voor migranten en etnische minderheden (hierna: MEM), dat in 2011 door een groep academici en experten opgesteld werd, werd recent geüpdatet. Daarbij werd rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het domein van de gezondheidszorg voor de MEM.

Naar een gelijkwaardige gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden (2020)

Acht jaar na de publicatie van het eerste ETHEALTH-rapport in 2011, zijn de meeste aanbevelingen vandaag nog steeds actueel. Naar aanleiding van de recente migratiegolven van 2015 en 2017, zijn sommige aanbevelingen volgens de experten uiterst prioritair geworden. De toestroom van asielaanvragers heeft (opnieuw) de tekorten op het vlak van de toegang tot de zorg en de kwaliteit van de zorg voor de MEM voor de beroepsbeoefenaars op het terrein en de overheden zichtbaar gemaakt.

Vertrekkend van de ervaringen opgedaan met het eerst Ethealth-rapport en vanuit de expertise die in België in de laatste jaren opgebouwd werd, stelt dit tweede Ethealth-rapport prioritaire aanbevelingen voor en bepaalt het voor elk van deze aanbevelingen concrete prioritaire acties die in de Belgische context geïmplementeerd kunnen worden.

Vergelijkbare publicaties

29 mei 2020

Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media

{title}

Om Unia's opdracht om online haatboodschappen te bestrijden uit te voeren, willen we begrijpen hoe online haat ontstaat, functioneert en opgang maakt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten daarom in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.