Onderzoeksrapport: de inplanting van de moskee in Fléron-Retinne

Regelmatig wordt er contact opgenomen met Unia over kwesties die te maken hebben met de inplanting van gebedsplaatsen in het algemeen, en moskeeën in het bijzonder. Om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die hier aan het werk zijn en in de factoren die tot het welslagen of de mislukking van dergelijke initiatieven leiden, liet Unia van eind 2015 tot midden 2016 een onderzoek uitvoeren. 

De directe aanleiding voor dit onderzoek waren de aard en de omvang van de reacties die werden opgetekend tijdens de debatten over de inplanting van een moskee in Fléron-Retinne. Het onderzoek vormt voor Unia de noodzakelijke wetenschappelijke en maatschappelijke grondslag om aanbevelingen te formuleren: zowel voor de lokale overheden als voor projecthouders.

Het project in Fléron-Retinne bracht een echte polarisatiedynamiek teweeg: zowel op lokaal niveau en op de sociale netwerken als in de beraadslagingen over de stedenbouwkundige procedure. Om relevante en passende antwoorden te kunnen aanbrengen, wilde Unia achterhalen hoe het zover is kunnen komen: enerzijds door een analyse van het chronologisch verloop van de feiten en anderzijds door een analyse van de argumenten en de uiteenzettingen van de diverse partijen.

Deze publicatie bestaat uit drie delen:

  1. De inleiding (Nederlandstalige en Franstalige versie)
  2. Het eindrapport van de onderzoeksactie (enkel Franstalige versie)
  3. De vooruitzichten en aanbevelingen van Unia (Nederlandstalige en Franstalige versie)

Unia heeft de onderzoeksactie toevertrouwd aan DiverCity, onder leiding van Corinne Torrekens. De concrete actie werd uitgevoerd door Félicia Solis in samenwerking met Tellus en Roxane Dovifat.