Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten: parallel rapport (2020)

Op woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 nemen vertegenwoordigers van België deel aan een interactieve dialoog in Genève met leden van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties.

Unia heeft in haar hoedanigheid van nationaal mensenrechteninstituut (B-status) een parallel rapport ingediend. Myria heeft ook een bijdrage geleverd aan dit verslag. In dit rapport worden verschillende rechten zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid of non-discriminatie onderzocht via de bevoegdheden van Myria en Unia.

Op basis van het rapport van België en de parallelle en alternatieve rapporten doet het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten dan aanbevelingen aan België. Het doel van deze aanbevelingen is om België te helpen bij het verbeteren van de naleving van de rechten en vrijheden die zijn voorzien in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

Het parallel rapport van Unia is beschikbaar in het Frans en Engels. De Nederlandse versie zal binnenkort op deze pagina beschikbaar zijn.