Strategisch plan 2016-2018. Een inclusieve samenleving: plaats voor iedereen

Een inclusieve samenleving bevorderen, aanmoedigen én ertoe bijdragen: dat is de centrale visie achter ons strategisch plan 2016-2018.

Dit plan is het resultaat van een participatief proces met de teams van Unia. Het plan trekt lessen uit de evaluatie van het vorige plan en profiteert van het nieuwe elan dat het samenwerkingsakkoord ons geeft, en dat ons voor een dubbele uitdaging stelt: enerzijds decentraliseren (via een grotere lokale aanwezigheid), anderzijds rekening houden met de belangen van de gemeenschappen en de gewesten.

Downloads