Te jong/te oud: welke invloeden hebben leeftijdsgebonden stereotypen op werkgelegenheid en arbeidsbetrekkingen? (2012)

Op het werk worden wij heel snel als 'oud' bestempeld, met alle vooronderstelde nadelen: 'oudere' werknemers passen zich moeilijker aan, pikken dingen minder snel op, hebben gezondheidsproblemen, zijn trager enzovoort. Maar ook jongeren kampen met vooroordelen: gebrek aan ervaring en discipline, arrogantie, minder trouw aan de werkgever enzovoort. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft die invloeden van leeftijdsgebonden stereotypen op werkgelegenheid en arbeidsbetrekkingen nauwkeuriger bestudeerd.

Naar aanleiding van het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties (2012), wenste dit onderzoek enerzijds de aan‐ of afwezigheid van stereotypen en vooroordelen met betrekking tot leeftijd op de werkvloer te meten en anderzijds de impact van wetten en federale werkgelegenheidsmaatregelen gericht naar jong en oud op de sociale beeldvorming van deze leeftijdsgroepen bloot te leggen.