Studie 2008: Verwijzingen naar leeftijd in personeelsadvertenties

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding screende zo’n 3.400 personeelsadvertenties die in september 2007 binnen een tijdsspanne van twee weken gepubliceerd werden in diverse kranten en op diverse websites.

Dit weliswaar beperkte onderzoek wijst uit dat leeftijd nog steeds en al te vaak een criterium blijft bij de selectie van kandidaten. Op vrij grote schaal wordt een leeftijdsonderscheid gemaakt, wat eigenlijk niet toegelaten is. Overigens blijkt uit de cijfers van het Centrum elk jaar opnieuw dat leeftijd één van de meest voorkomende discriminatiegronden is. Van alle meldingen van discriminatie op grond van leeftijd heeft één op drie te maken met werving en selectie. Daarom willen we alle betrokken partijen – werkgevers, intermediairen en vakbonden – aansporen om paal en perk te stellen aan leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie.