VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: parallel rapport (2014)

Met zijn 'Parallel rapport' bij het eerste periodieke rapport van België in het kader van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap wil het Centrum de aandacht van het VN-Comité vestigen op enkele cruciale problematieken rond de overeenstemming van de Belgische beleidsmaatregelen en praktijken met het Verdrag.

Het Centrum wenst de aandacht van het Comité te vestigen op enkele aanbevelingen uit zijn parallel rapport die raken aan cruciale problematieken met betrekking tot de overeenstemming van de Belgische beleidsmaatregelen en praktijken met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.