Statistieken en onderzoek

Juridische instrumenten zijn essentieel in de strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen, maar volstaan niet. Bijkomende inspanningen zijn nodig: je moet beleidsmaatregelen monitoren en evalueren, discriminatiemechanismen in de verschillende maatschappelijke domeinen identificeren en analyseren, inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving opvolgen, campagnes ontwikkelen om te informeren en te sensibiliseren, enzovoort.

Al die acties en maatregelen hebben een gemeenschappelijke noemer: wetenschappelijk kennis. Informatie uit (bevolkings)statistieken en wetenschappelijk onderzoek zijn een eerste middel om de vaak onzichtbare, onderliggende discriminatieprocessen bloot te leggen. Daardoor kunnen we discriminatie efficiënter, gerichter en vooral meer onderbouwd aanpakken.

Unia wil daarin een voortrekkersrol spelen door eigen onderzoek:

  • door aan de hand van cijfers een gedetailleerd beeld van zijn dossiers te geven
  • door zelf statistische instrumenten te ontwikkelen, want meten is weten
  • door gegevens over (on)gelijkheid te verzamelen in de data hub
  • door onderzoek te ontwikkelen over onderwerpen waar kennis ontbreekt

Volg ons op onze sociale media