Diversiteitsbarometer

Met haar 'Diversiteitsbarometer' brengt Unia de volgende aspecten van de Belgische samenleving in kaart:

  • De discriminatiegraad: het gedrag tegenover bepaalde doelgroepen in de samenleving. Die doelgroepen worden gekenmerkt door hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort.
  • De tolerantiegraad: de attitudes tegenover die doelgroepen.
  • De participatiegraad: de mate waarin die doelgroepen bijdragen tot de samenleving.

De 'Diversiteitsbarometer' is gericht aan drie bestemmelingen: beleidsverantwoordelijken; sociale partners en het middenveld; en supranationale instanties, om zo de verplichtingen van monitoring en evaluatie uit mensenrechtenverdragen na te komen.

Unia wil regelmatig verslag uitbrengen over de sectoren die het meeste betrokken zijn bij diversiteit: tewerkstelling, huisvesting en onderwijs. Daarom publiceren we tweejaarlijks een 'Diversiteitsbarometer’ gewijd aan een van die drie thema’s. In 2012 verscheen de 'Diversiteitsbarometer: Werk'; in 2014 de 'Diversiteitsbarometer: Huisvesting' en in 2018 de 'Diversiteitsbarometer: Onderwijs'.