Socio-economische monitoring

Werkgelegenheid is één van de hoogste prioriteiten van de regeringen in ons land. Of het nu gaat om economisch herstel, industriële ontwikkeling, technologische innovatie, ontwikkeling van het ondernemerschap, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, mobilisatie van de sociale partners en van de politieke wereld: werkgelegenheid heeft altijd centraal gestaan in de ontwikkeling van onze samenleving.

De 'Socio-economische monitoring' is een instrument van Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en experten. Het heeft tot doel de situatie van personen op de arbeidsmarkt  naargelang hun origine en migratieachtergrond in beeld te brengen.

Het eerste rapport van de 'Socio-economische monitoring' verscheen in 2013; het tweede rapport in 2015; het derde rapport in 2017, het vierde rapport in 2019 en het vijfde rapport in 2022.