Zoek Onderhandelde oplossingen

38 Onderhandelde oplossingen gevonden
20 september 2012

Leeftijdsdiscriminatie bij een jeugdzender

Een jongerenzender was op zoek naar een nieuwe presentator. Om te kunnen deelnemen aan de selectierondes, moesten de kandidaten tussen 16 en 25 jaar oud zijn. Het Centrum informeerde de zender over het verbod op leeftijdsdiscriminatie in de Antidiscriminatiewet. Het gaf ook advies hierover aan de Jury voor etische praktijken inzake reclame (JEP), die eveneens een melding over deze zaak had ontvangen. De jongerenzender besloot na tussenkomst van het Centrum en JEP om de leeftijdsvoorwaarde te schrappen.

22 mei 2012

Leeftijdsdiscriminatie bij wedstrijd voor ‘jonge’ artiesten

Het Centrum ontving een melding over een wedstrijd voor 'jonge kunstenaars', die ingericht werd door een private onderneming. Enkel kandidaten tussen 18 en 35 jaar konden deelnemen, wat de melder als leeftijdsdiscriminatie ervoer. Er volgde een constructief onderhoud tussen het Centrum en de betrokken mecenas, die nadien uit eigen beweging andere selectiecriteria uitwerkte om ontluikend talent te stimuleren (dus niet louter het hebben van een bepaalde leeftijd).