Zoek Onderhandelde oplossingen

36 Onderhandelde oplossingen gevonden
20 september 2012

Leeftijdsdiscriminatie bij een jeugdzender

Een jongerenzender was op zoek naar een nieuwe presentator. Om te kunnen deelnemen aan de selectierondes, moesten de kandidaten tussen 16 en 25 jaar oud zijn. Het Centrum informeerde de zender over het verbod op leeftijdsdiscriminatie in de Antidiscriminatiewet. Het gaf ook advies hierover aan de Jury voor etische praktijken inzake reclame (JEP), die eveneens een melding over deze zaak had ontvangen. De jongerenzender besloot na tussenkomst van het Centrum en JEP om de leeftijdsvoorwaarde te schrappen.

22 mei 2012

Leeftijdsdiscriminatie bij wedstrijd voor ‘jonge’ artiesten

Het Centrum ontving een melding over een wedstrijd voor 'jonge kunstenaars', die ingericht werd door een private onderneming. Enkel kandidaten tussen 18 en 35 jaar konden deelnemen, wat de melder als leeftijdsdiscriminatie ervoer. Er volgde een constructief onderhoud tussen het Centrum en de betrokken mecenas, die nadien uit eigen beweging andere selectiecriteria uitwerkte om ontluikend talent te stimuleren (dus niet louter het hebben van een bepaalde leeftijd).

22 mei 2012

Leeftijdsdiscriminatie in verzekering

Een clausule in een levensverzekeringscontract luidde als volgt: “De dekking blijft gelden als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van 12 maanden die ingaat op de dag van het ongeval en als de begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks in verband staat met het ongeval. Deze termijn wordt teruggebracht tot 30 dagen voor verzekerden die op de dag van ongeval 75 jaar of ouder zijn.” Een persoon kon geen aanspraak maken op de verzekering omdat haar moeder overleden was op 77-jarige leeftijd, meer dan 30 dagen na een auto-ongeval, hoewel er een oorzakelijk verband was tussen het ongeval en het overlijden.