Arbeidshof Brussel, 15 mei 2015

15 mei 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Criterium : Leeftijd

Thema: Bij tussenarrest dd. 5 september 2014 had het hof reeds besloten dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie omwille van het laattijdig aanbieden van een opleiding in de vliegsector. Ondertussen werd de opleiding aangevangen maar stelt tegenpartij dat de forfaitaire vergoeding eisen, die zes maanden loon bedraagt, een rechtsmisbruik uitmaakt.

Beslissing: Het herstel in natura of de reële schadevergoeding komt aan de gewone rechter toe. De forfaitaire schadevergoeding is eigen aan de procedure zoals in kort geding ingevoerd door de antidiscriminatiewet en vormt dus geen rechtsmisbruik.

Afgekort: A’Hof Brussel, 15-05-2015

Downloads