Arbeidshof Brussel (Franstalig), 26 juli 2013

26 juli 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een geneesheer-specialist in de endocrinologie werkte tot zijn vijfenzestigste als zelfstandige in een ziekenhuis met een contract van onbepaalde duur. Daarna zette hij de samenwerking voort, opnieuw met een contract van onbepaalde duur, door twee raadplegingen per week te verzekeren. Toen hij vijfenzeventig jaar werd, beëindigde het ziekenhuis de overeenkomst.

Het arbeidshof oordeelt dat er sprake is van discriminatie op grond van leeftijd.

Downloads